darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprināti jauni noteikumi par Profesiju klasifikatoru | 18.05.2010.

Lai saskaņotu līdzšinējo Profesiju klasifikatoru ar Starptautiskajā Darba organizācijā (SDO) apstiprināto jauno starptautisko profesiju klasifikāciju, valdība šodien, 18.maijā, apstiprināja jaunus Noteikumus par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

Noteikumi stāsies spēkā ar 2010.gada 1.jūniju. Lai darba devēji varētu saskaņot dokumentus, kuros norādīta personas profesija (arods, amats, specialitāte), piemēram, darba līgums, ar noteikumos iekļauto profesiju nosaukumiem, paredzēts četru mēnešu pārejas periods.

Jaunajos noteikumos, salīdzinājumā ar iepriekšējiem, struktūra nav mainīta. Tāpat kā iepriekš profesijas klasificētas 9 pamatgrupās atbilstoši starptautiski atzītiem kodiem, noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums) kodu augošā secībā (3.pielikums) un alfabēta secībā (4.pielikums) pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar alfabēta lielajiem burtiem. Profesiju klasifikatorā sagrupēti arī profesiju standarti pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (2.pielikums).

Noteikumu pielikumos katrai profesijai piešķirts jauns Starptautiskās Darba organizācijas noteiktais kods.

Lai Profesiju klasifikatora lietotāji varētu salīdzināt Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoru, kas adaptēts saskaņā ar ISCO-88(COM) (Starptautisko standartizēto profesiju klasifikācijas versiju Eiropas Savienībā) ar Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoru, kas ir adaptēts saskaņā ar ISCO-08 (starptautisko profesiju klasifikāciju), LM savā mājas lapā publicēs profesiju nosaukumu un profesiju kodu salīdzinošās tabulas.

Profesiju klasifikatora aktualizācijai LM pērn izveidoja darba grupu. Tajā darbojās pārstāvji no LM, Tieslietu, Veselības, Kultūras, Iekšlietu, Satiksmes, Izglītības un zinātnes, Ekonomikas, Finanšu, Zemkopības, Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijām, Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba Devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Amatniecības kameras, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Jūras administrācija".

Atgādinām, ka Profesiju klasifikatora mērķis ir apstiprināt sistematizētu profesiju sarakstu - Profesiju klasifikatoru un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Saskaņā ar Darba likumu, noslēdzot darba līgumu, tajā obligāti jānorāda darbinieka profesija (arods, amats, specialitāte) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu.

Atgādinām, ka 2008.gadā SDO ir apstiprinājusi jaunu starptautisku profesiju klasifikatoru „International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)", kas Latvijai jāizmanto jau 2010.gada oktobra apsekojumā un 2011.gada tautas skaitīšanā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.