Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vairāk bezdarbnieku varēs mācīties un paaugstināt profesionālo kvalifikāciju | 18.05.2010.

Lai bezdarbniekiem nodrošinātu apmācību pieejamību, valdība šodien, 18.maijā, atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumu novirzīt papildus 12,8 milj. latu Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma bezdarbnieku apmācībai.

Tas nozīmē, ka ar ESF atbalstu tuvāko gadu laikā iespējas mācīties un celt profesionālo kvalifikāciju būs papildus aptuveni 28 tūkst. reģistrēto bezdarbnieku.  

Situācijā, kad valstī ir salīdzinoši augsts bezdarba līmenis, svarīgi iesaistīt bezdarbniekus aktīvajos nodarbinātības pasākumos, tajā skaitā arī apmācībā, kuru laikā cilvēks saņem arī finansiālu atbalstu, piemēram, stipendiju.

Līdz ar to gan šobrīd, gan arī turpmāk Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji dažādās izglītības iestādēs var apgūt apmācību programmas kvalifikācijas celšanai vai pārkvalifikācijai. Līdz ar to bezdarbnieki 1 līdz 6 mēnešu laikā var iegūt 1., 2., 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai apgūt profesionālo iemaņu programmu. Tāpat bezdarbnieki var apgūt formālo un neformālo izglītību. Apmācība tiek organizēta saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu

Minēto apmācību laikā tiek maksāta arī stipendija 70 latu apmērā par kalendāra mēnesi,  bet pēc mācību beigām cilvēks saņem profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai apliecību par mācību kursa apgūšanu.

No pagājušā gada bezdarbnieki var apgūt arī 1. un 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam tiek izsniegts kupons līdz 1000 latu vērtībā izvēlētās studiju programmas apmaksai. Studiju laikā bezdarbniekam ik mēnesi tiek maksāta arī stipendija 70 latu apmērā.

Tāpat bezdarbniekiem ir iespēja iesaistīties apmācībās pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai, praktiski apgūstot darbam nepieciešamās zināšanas. Praktiskā apmācība ietver darba iemaņu un profesionālo prasmju atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs mēnešus, kā arī jaunu profesijas ieguvi, kuras kopējais ilgums nevar pārsniegt sešus mēnešus. Praktisko apmācību organizē, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā ne mazāk kā trīs mēnešus. Iesaistoties šajā pasākumā bezdarbnieks ik mēnesi saņem stipendiju 120 latu apmērā.

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībā un pārkvalifikācijā no 2010.gada līdz 2013.gadam ar ESF atbalstu plānots ieguldīt vairāk kā 31  milj. latu. Projektus īsteno NVA.

Informāciju sagatavoja:

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv