darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM turpina darbu pie Latvijas un Krievijas sociālās drošības līguma | 17.03.2008.

17.03.2008. No šī gada 18. līdz 20. martam notiks Latvijas un Krievijas ekspertu tikšanās, lai turpinātu darbu pie vienošanās projekta izstrādes par kārtību, kādā piemērojams Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā.

Šajās sarunās no Latvijas piedalīsies Labklājības ministrijas (LM) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti. Krievijas Federāciju pārstāvēs Krievijas Veselības aizsardzības un sociālās attīstības ministrijas, kā arī Sociālās apdrošināšanas fonda speciālisti.

Vienošanās tiek noslēgta starp attiecīgajām Latvijas un Krievijas ministrijām, taču tā īstenošanā iesaistīsies abu valstu kompetentās institūcijas. Latvijā tā būs VSAA, Krievijā - Sociālās apdrošināšanas fonds.

Līgums par sadarbību ar Krieviju sociālās drošības jomā tika parakstīts 2007.gada 18.decembrī, taču, lai līgums stātos spēkā, ir nepieciešama tā ratificēšana abu valstu parlamentos, kā arī ratifikācijas rakstu apmaiņa. Līgums stāsies spēkā 30 dienas pēc ratifikācijas rakstu apmaiņas.

Sadarbības līguma mērķis ir uzlabot sociālo drošību tiem iedzīvotājiem, kuri regulāri pārvietojas no Latvijas uz Krieviju un otrādi.

Līgums ir izstrādāts, ievērojot proporcionalitātes principu, kas noteic, ka, iestājoties tiesībām uz pensiju, katra valsts proporcionāli tās teritorijā uzkrātajam apdrošināšanas periodam veiks pensiju izmaksu.

Tāpat līgums ļaus summēt abās pusēs nostrādāto darba stāžu, lai noteiktu iedzīvotāju tiesības uz pensiju.

Patlaban saskaņā ar likumdošanu, lai saņemtu pensiju, apdrošināšanas stāžam Latvijā ir jābūt ne mazākam par desmit gadiem. Piemēram, cilvēks Latvijā ir strādājis piecus gadus - no 2001. līdz 2006.gadam, bet pirms tam piecus gadus - no 1996. līdz 2001.gadam - Krievijā. Viņam, nosakot tiesības uz pensiju Latvijā, tiks summēti darba periodi abās valstīs - tiks ņemti vērā ne tikai pieci Latvijā nostrādātie gadi, bet arī pieci gadi Krievijā. Tas nozīmē, ka Latvija piešķirs pensiju par pieciem gadiem, bet Krievijas pienākums būs maksāt pensiju par pieciem šajā valstī nostrādātajiem gadiem.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta vadītāja, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv

Ilze Svikliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021590, 28341987, ilze.sviklina@lm.gov.lv