Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM uzsāk projektu atlasi četrās Eiropas fondu programmās | 18.03.2008.

18.03.2008. Lai apmācītu vairāk kā 36 tūkstošus bezdarbnieku atbilstoši darba tirgus prasībām un par 15% samazinātu darba drošības pārkāpumu skaitu uzņēmumos turpmākajos sešos gados, Labklājības ministrija (LM) ir uzsākusi projektu pieņemšanu četrās Eiropas fondu programmās nodarbinātības jomā.

Tāpēc līdz 10.aprīlim LM aicina Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) un Valsts darba inspekciju (VDI) iesniegt projektus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu saņemšanai.

LM aicina NVA pieteikties īstenot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, paaugstināt NVA sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī pilnveidot  darba tirgus institūciju infrastruktūru. Savukārt VDI aicināta pilnveidot darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzību un inspekcijas infrastruktūru.

Iesniegtie NVA un VDI projekti tiks izvērtēti triju mēnešu laikā, un LM ar šīm iestādēm plāno līgumu noslēgt augustā.

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības projektos NVA ir jāparedz profesionālā apmācība, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas celšanas iespējas, kā arī citas darba tirgū nepieciešamās pamatprasmes.   

Pēc LM aplēsēm, īstenojot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, vidēji gadā būs iespēja apmācīt aptuveni 6 tūkst. bezdarbnieku.

Stiprinot darba tirgus institūciju kapacitāti, NVA varēs īstenot iestādes personāla attīstības plānus, pilnveidot kvalitātes vadības sistēmas, kā arī informēt sabiedrību par valsts garantētajiem pakalpojumiem.

Pilnveidojot darba tirgus infrastruktūru, NVA filiālēs paredzēts izveidot datorizētas, brīvi pieejamas pašapkalpošanās stacijas, kur jebkurš interesents varēs piekļūt apjomīgai vakanču datu bāzei. Tāpat, lai uzlabotu klientu ērtības un telpu pieejamību, plānots rekonstruēt atsevišķas NVA filiāles.

Savukārt VDI varēs informēt darba devējus un darba ņēmējus par darba vides riskiem, darba drošības un arodveselības jautājumiem, kā arī tiesībām darba attiecībās. VDI varēs īstenot virkni pasākumu, lai skaidrotu iedzīvotājiem nereģistrētās nodarbinātības ēnas puses un mudinātu legalizēt darba attiecības.

Līdz 85% no projekta izmaksām segs ESF vai ERAF, bet pārējo - valsts budžets.

Tas nozīmē, ka ar ESF atbalstu no 2008. līdz 2013. gadam bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībās plānots ieguldīt 23 milj. latu, bet kapacitātes stiprināšanai darba tirgus institūcijās - 2 milj. latu.

Savukārt darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošanai paredzēts ieguldīt 2,89 milj. latu, bet darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošanai ar ERAF līdzfinansējumu - 3, 87 milj. latu.

Tā kā izsludinātā pieteikšanās ir ierobežotas projektu atlases ietvaros, tajā var piedalīties tikai LM uzaicinātie pretendenti. Savukārt atkātos projektu konkursos varēs piedalīties plašs interesentu loks.

LM ir viena no ES fondu apsaimniekošanas institūcijām, kas atbild par projektu atbilstību nozares politikai un nodrošina efektīvu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā. No 2008. līdz 2013.gadam ar 22 ES fondu līdzfinansēta projektu konkursa aktivitāšu palīdzību labklājības nozarē plānots iegultīt 93,4 miljonus latu no Eiropas Sociālā fonda un 11,7 miljonus latu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

 

Informāciju sagatavoja:

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv.