darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprināts ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols | 03.06.2010.

Šodien Saeima 2., galīgajā lasījumā, atbalstījusi likumprojektu Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvo protokolu, kas paredz Konvencijas Fakultatīvā protokola ratifikāciju, informē Labklājības ministrija (LM).

Fakultatīvais protokols sniedz iespēju indivīdiem, kuri uzskata, ka Konvencijas dalībvalsts pārkāpj tiesības, kas noteiktas Konvencijā, iesniegt paziņojumus ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejai.

Dalībvalstij ir pienākums sešu mēnešu laikā iesniegt Komitejai rakstiskus paskaidrojumus vai paziņojumus, kuros izskaidro attiecīgo jautājumu un norāda tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kurus šī valsts ir piemērojusi, lai novērstu radušos situāciju.

Pēc iesnieguma izskatīšanas Komiteja attiecīgajai Dalībvalstij un iesnieguma iesniedzējam nosūta savus ieteikumus.

Ja komiteja saņem ticamu informāciju, ka dalībvalsts nopietni vai sistemātiski pārkāpj Konvencijā noteiktās tiesības, Komiteja uzaicina šo Dalībvalsti sadarboties informācijas pārbaudē un sniegt attiecīgus skaidrojumus.

Komiteja izmeklēšanas rezultātus nosūta dalībvalstij, pievienojot ieteikumus. Sešu mēnešu laikā pēc Komitejas nosūtīto rezultātu, komentāru un ieteikumu saņemšanas dalībvalsts Komitejai sniedz savus apsvērumus. Izmeklēšana notiek konfidenciāli un dalībvalsti aicina sadarboties visos izmeklēšanas posmos.

Protokola mērķis ir veicināt konstruktīvu dialogu ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu efektīvāku Konvencijas nosacījumu īstenošanu. Personām ar invaliditāti būs tiesības iesniegt sūdzības gadījumos, kad nebūs ievērotas personu ar invaliditāti intereses. Turklāt tiks veicināta vienota cilvēktiesību, kultūras, ekonomisko, politisko un sociālo tiesību interpretācija. 

Protokols ir dokuments, kuru dalībvalstis izmanto, lai:

  • uzlabotu esošos aizsardzības pasākumus personām ar invaliditāti;
  • veicinātu dalībvalsts izpratni par pasākumiem, kādi tai jāveic, lai aizsargātu un veicinātu personu ar invaliditāti tiesības;
  • attaisnotu dalībvalsts rīcību gadījumos, kad Komiteja atklājusi, ka pārkāpums nav noticis;
  • veicinātu grozījumu veikšanu diskriminējošos normatīvajos aktos, kā arī praksē;
  • palielinātu sabiedrības apziņu attiecībā pret personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām;
  • personas ar invaliditāti apzinātos savas cilvēktiesības un pamatbrīvības.

Lai gan paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā tad, kad to būs izsludinājis Valsts prezidents, tomēr saskaņā ar procedūru Fakultatīvais protokols Latvijā stāsies spēkā 30. dienā pēc tam, kad to iesniegs (deponēs) Apvienoto Nāciju organizācijā (ANO).

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.