Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vienkāršota bezdarbnieka un bezdarbnieka apbedīšanas pabalstu pieprasīšana | 08.06.2010.

Lai iedzīvotājiem vienkāršotu bezdarbnieka un bezdarbnieka apbedīšanas pabalstu pieprasīšanas kārtību, padarot to maksimāli ērtu un pieejamu ikvienam, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

Atbilstoši izmaiņām turpmāk pieprasījumu par bezdarbnieka un bezdarbnieka apbedīšanas pabalsta piešķiršanu varēs nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniskā dokumenta formātā. Vienlaikus pabalstus tāpat kā iepriekš varēs pieprasīt, personai vai tās pilnvarotajai personai arī personīgi ierodoties Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) un iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Lai gan, pieprasot jebkuru no minētajiem pabalstiem, iedzīvotāji var izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu, iesniegumus abu minēto pabalstu piešķiršanai var rakstīt arī brīvā formā.

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai paredzētajā iesniegumā jānorāda šādas ziņas - pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese, kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme), bērna vai bērnu vārds, uzvārds, personas kods, ja persona pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas audzināja bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam, informācija par invaliditātes noteikšanas termiņiem, ja persona pēc invaliditātes ir atguvusi darbspējas, informācija par nodarbinātības periodiem ES dalībvalstīs, pieprasījumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits.

Savukārt bezdarbnieka apbedīšanas pabalsta piešķiršanai domātajā iesniegumā jāiekļauj pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs vai elektroniskā pasta adrese, kredītiestādes vai Pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme), mirušā bezdarbnieka vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, miršanas datums.

Vienlaikus, pieprasot bezdarbnieka pabalstu vai bezdarbnieka apbedīšanas pabalstu, personai nebūs jāuzrāda personu apliecinošie dokumenti, kā arī bezdarbnieka miršanas apliecība apbedīšanas pabalsta pieprasīšanas gadījumā. Personai, par kuras apdrošināšanas stāžu VSAA rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, nebūs jāuzrāda arī sociālās apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Iepriekšminēto paredz šodien, 8.jūnijā, valdībā apstiprinātie grozījumi Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtībā bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtībā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.