darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM uzlabo aktīvo nodarbinātības un bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanu | 29.06.2010.

Lai precizētu atsevišķu aktīvo nodarbinātības pasākumu ieviešanas nosacījumus, atvieglotu to praktisko piemērošanu, kā arī iesaistītu lielāku bezdarbnieku skaitu, valdība šodien, 29.jūnijā, atbalstījusi virkni Labklājības ministrijas (LM) veikto izmaiņu noteikumos par aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanu un finansēšanas kārtību.

Izmaiņas paredz, ka turpmāk bezdarbnieks, vienlaikus piedaloties vairākos dažādos Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātajos pasākumos, finansiālu atbalstu - ikmēneša stipendiju, darba algas dotāciju, komercdarbības dotāciju un ikmēneša dotāciju biznesa plāna īstenošanas sākumposmā - varēs saņemt tikai par dalību vienā pasākumā.

Lai nodrošinātu mērķētāku vairāku pasākumu norisi (apmācība pie darba devēja, darba izmēģinājumi, jauniešu darba prakses), ir uzlikts ierobežojums praktisko bezdarbnieku apmācību organizēšanai nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos.

Lai augstāko izglītību iegūtu tie bezdarbnieki, kuriem tas visvairāk nepieciešams un kuri nespēj paši par saviem līdzekļiem segt studiju maksu, turpmāk NVA piedāvātajā 1. un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguves pasākumā varēs iesaistīties tikai tie bezdarbnieki, kuri nestudē kādā citā augstākās izglītības iestādē.

Savukārt, iesaistoties NVA īstenotajās apmācību programmās, pēc kursu apgūšanas bezdarbniekam jānokārto noslēguma eksāmens. Līdz šim, ja bezdarbnieks noslēguma pārbaudījumu nevarēja nokārtot, atbildīga par to bija attiecīgā izglītības iestāde. Savukārt turpmāk atbildība un izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu pārbaudījumu kārtošanu un papildus apmācību, ja tāda nepieciešama, būs jāuzņemas tikai pašam bezdarbniekam. Kvalifikācijas eksāmenu par saviem līdzekļiem atkārtoti varēs nokārtot termiņā, kuru noteiks izglītības iestāde.

Bez tam izmaiņas noteikumos paredz, ka bezdarbnieks, kurš ir noslēdzis līgumu par iesaistīšanos pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai un zaudē bezdarbnieka statusu, turpmāk varēs turpināt dalību pasākumā un to pabeigt, bet nesaņems par to pirmajos 6 mēnešos paredzēto finansiālo atbalstu. Tāpat komercdarbības vai pašnodarbinātības pasākumā tiek samazināts dotācijas apmērs biznesa plāna īstenošanai līdz 2000 Ls, lai atbalstītu lielāku bezdarbnieku skaitu.

Vairāk informācijas par pārējām izmaiņām noteikumos tuvākajā laikā būs iespējams atrast LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā „Nozares politika-Darbs-Darba tirgus-Aktualitātes".

Atgādinām, ka liela daļa aktīvo nodarbinātības pasākumu tiek īstenoti ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv