Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Informēs Saeimu par plānotajiem pasākumiem vardarbības mazināšanai pret bērniem | 29.06.2010.

Valdība šodien, 29.jūnijā, ir atbalstījusi Labklājības ministrijas (LM) sadarbībā ar citām ministrijām sagatavoto informāciju Saeimai par veicamajiem pasākumiem vardarbības pret bērniem novēršanai valstī.

Sagatavotajā vēstulē Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai ir uzsvērts, ka nepieciešams uzlabot sadarbību starp dažādām atbildīgajām institūcijām situācijās, kad konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība, proti, jāpilnveido savstarpējā sadarbība turpmākās rīcības plānošanai un īstenošanai, lai novērstu minēto gadījumu sekas.

Kā norāda LM speciālisti, jau līdz šim aktīvi tiek īstenoti dažādi pasākumi vardarbības mazināšanai. Tā, piemēram, pašlaik norit atbildīgo speciālistu apmācība un dažādi izglītojoši pasākumi par vardarbību pret bērnu un tās radītajām sekām. Tāpat tiek organizēti informatīvi pasākumi gan sabiedrības, gan vecāku izglītošanai par nevardarbīgu bērnu audzināšanu un nepieciešamību ziņot atbildīgajām institūcijām par konstatētajiem vardarbības gadījumiem.

Šogad LM sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju turpinās organizēt kampaņu „Palīdzi bērnam izaugt!" un izglītojošus pasākumus skolēniem, bērnu vecākiem. Bez tam atbildīgās ministrijas veiks nepieciešamos grozījumos attiecīgajos noteikumos, lai pilnveidotu tiesisko regulējumu cīņā ar vardarbību ģimenēs.

Pašlaik Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sniedz arī atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, piemēram, palīdzību sniedz izveidotā krīzes komanda, tiek organizētas dažādas atbalsta grupas ģimenēm un audžuģimenēm, kā arī bērniem ir iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas.

Savukārt Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi vērienīgu projektu nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidei, kuras mērķis ir izstrādāt vienotu informācijas datu apstrādes sistēmu par riska grupā iekļautajiem nepilngadīgajiem, piemēram, bērniem, kas paveikuši kriminālnoziegumu, klaiņo, dzīvo sociāli nelabvēlīgos vai bīstamos apstākļos. Tādejādi turpmāk būs nodrošināta ātra informācijas apmaiņa un sadarbība starp dažādām institūcijām nepilngadīgu bērnu noziedzības novēršanai.

Informācija Saeimai sagatavota sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un Veselības ministriju.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv