darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrs piedalīsies ES nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē | 07.07.2010.

Labklājības ministrs Uldis Augulis laikā no 8. līdz 9.jūlijam Briselē (Beļģija) piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem saistībā ar demogrāfisko situāciju, klimata izmaiņām un stratēģiju „ES - 2020".

Beļģijas prezidentūra viedokļu apmaiņu organizēs divās sesijās. Proti, 8.jūlijā plānots diskutēt par nodarbinātības politikas jautājumiem, bet 9.jūlijā - sociālās politikas jautājumiem. 

Labklājības ministrs U.Augulis Nodarbinātības politikas sesijā piedalīsies diskusijā par demogrāfiskām izmaiņām un ar to saistīto nepieciešamību veicināt aktīvu novecošanos, radīt un attīstīt kvalitatīvas darbavietas, kā arī attīstīt cilvēkresursus veselības un sociālās aprūpes nozarē.

Paužot viedokli par novecošanās seku risināšanu darba tirgū, U.Augulis uzskata, ka ES aktīvāk būtu jāmeklē labākie risinājumi, lai pilnvērtīgi izmantotu šādu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecuma struktūras priekšrocības un iespējas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanai. Ministrs uzsver, ka tieši veselība un veselīgs dzīvesveids visā dzīves garumā ir būtisks priekšnoteikums aktīvai novecošanai un darbaspējām arī pirmspensijas vecumā. 

Vienlaikus ES dalībvalstīm ir jāapzinās, ka līdz ar sabiedrības novecošanos pieaug arī valsts budžeta izdevumi sociālajā jomā. Tas savukārt neizbēgami ir saistīts gan ar nepieciešamību paaugstināt pensionēšanās vecumu, gan kvalifikāciju un zināšanas visa mūža garumā. Atsevišķos gadījumos tieši strukturālas reformas mūžizglītības un apmācību jomās ir viens no priekšnoteikumiem, lai ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc iespējas ātrāk varētu pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām.

Savukārt sociālās politikas sesijā labklājības ministrs diskutēs par sociālo drošību un sociālo iekļaušanu, galveno uzsvaru liekot uz minimālo ienākumu nodrošināšanu trūcīgākajiem iedzīvotājiem un pensijām.  

Ņemot vērā, ka Latvijā ekonomiskās krīzes un sabiedrības novecošanās rezultātā samazinās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas speciālajā budžetā, kā arī pieaug pensionāru skaits, rezultātā ir apdraudēta pensiju sistēmas ilgtspēja. Lai arī mūsu valstī kopumā nav nepieciešamas radikālas reformas, tomēr ir jāveic korekcijas gan sistēmas pašreizējās situācijas uzlabošanai, gan finanšu ilgtspējas nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.