Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveido nosacījumus subsidēto darba vietu nodrošināšanai bezdarbniekiem | 20.07.2010.

Lai pilnveidotu ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu subsidēto darba vietu nodrošināšanu, Labklājības ministrija (LM) precizējusi atsevišķus nosacījumus cilvēku ar invaliditāti iesaistei pasākumā.

Pašlaik ir noteikts, ka ikmēneša dotācija darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte, nav mazāka par valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru jeb 180 latiem. Lai nepieļautu nesamērīgi un nepamatoti augstas atlīdzības izmaksas, turpmāk ir noteikti arī dotācijas „griesti", proti, atlīdzība nevarēs būt lielāka par divām minimālajām algām jeb 360 latiem.

To paredz šodien, 20.jūlijā, valdībā akceptētās izmaiņas ESF aktivitātē „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem".

Izmaiņas noteikumos arī paredz, ka turpmāk bezdarbnieks atkārtoti iesaistīties pasākumā varēs ne ātrāk kā gadu pēc dalības iepriekšējā pasākumā.

Atgādinām, ka, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti un citu mērķa grupu bezdarbnieku nodarbinātību, LM ar ESF atbalstu subsidētajās darba vietās papildus iesaistīs vairāk kā 1000 bezdarbnieku.

Darba devējs cilvēkus ar invaliditāti atbalstītajās darba vietās var nodarbināt līdz 36 mēnešiem jeb 3 gadiem. Atbalsts vienas darba vietas pielāgošanai cilvēkam ar invaliditāti nevar pārsniegt 500 latus.

Savukārt darba devējiem - biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības mērķis ir saistīts ar atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, no projekta līdzekļiem tiek segtas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Atbilstoši darba devēja noteiktajām izglītības un darba pieredzes prasībām, subsidētajās darba vietās iesaista darbspējas vecuma bezdarbniekus, kas vēlas strādāt konkrētajā profesijā, ar vai bez iegūtas izglītība vai darba pieredzes.

Subsidētajās darba vietās iesaista šādu mērķgrupu bezdarbniekus: cilvēkus ar invaliditāti; bezdarbniekus, kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāts darbs vai nav iegūta vispārējā vidējā izglītība, bezdarbnieki, kas vecāki par 50 gadiem u.c.

Subsidētā nodarbinātība bezdarbniekiem sniedz iespēju izprast darba tirgus prasības, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. 2009.gadā, neskatoties uz ekonomiskās krīzes ietekmi un brīvo darba vietu skaita samazināšanos, pēc dalības subsidēto darba vietu projektā, darbā iekārtojās 69% bezdarbnieku.

Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un kopējais finansējums projekta īstenošanai līdz 2013.gadam ir gandrīz 7 milj. latu.

Vairāk informācijas par iesaistīšanos atbalstītajās darba vietās var uzzināt NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļās „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem" un „Darba devējiem".

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv