Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM informē valdību par situāciju valsts pabalstu izmaksā | 27.07.2010.

Ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī, Labklājības ministrija (LM) šodien, 27.jūlijā, informēja valdību, ka arī turpmāk nevajadzētu veikt izmaiņas atsevišķu valsts pabalstu izmaksā.

Tas nozīmē, ka šogad nevajadzētu pārskatīt ģimenes valsts pabalsta apmēru un arī turpmāk minēto pabalstu izmaksāt kā pašreiz noteikts -  8 latu apmērā par ikvienu bērnu. LM arī uzsver, ka  ģimenes valsts pabalstu pašlaik nedrīkst samazināt vai atcelt.

Plānotais ietaupījums valsts budžetā, par visiem bērniem nosakot vienādu ģimenes valsts pabalsta apmēru, 2009.gadā bija 3 milj. latu, bet 2010.gadā - 5,9 milj. latu. 2010.gada maijā ģimenes valsts pabalstu 8 latu apmērā saņēma 371 298 bērni.

Tāpat LM norāda, ka arī šogad strādājošajiem vecākiem, kuru bērni dzimuši līdz 2010.gada 2.maijam, vecāku pabalstu jāturpina izmaksāt 50% apmērā un pabalsta apmēru tuvākajā laikā nav plānots pārskatīt.

Kopš pērnā gada jūnija palielinājies pabalsta saņēmēju skaits sieviešu vidū. 2009.gada pirmā pusgada mēnešos sieviešu īpatsvars vecāku pabalstu saņēmēju kopskaitā bija aptuveni 55%, decembrī to īpatsvars pieauga jau līdz 68%, bet 2010.gada maijā - līdz 73 %.

Savukārt laika posmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim vecāku pabalsta saņēmēju skaits, kuri pabalstu saņēma 50% apmērā, ir samazinājies par 44%. Šī gada maijā vecāku pabalstu kopumā saņēma 13 876 vecāki. Minētā pabalsta izmaksa 50% apmērā strādājošajiem vecākiem turpināsies līdz 2011.gada 2.maijam.

Atgādinām, ka minēto pabalstu apmērs noteikts kopš 2009.gada 1.jūliju.

Bez tam LM norāda, ka arī sociālās apdrošināšanas pabalsti, proti, slimības pabalsts, maternitātes un paternitātes pabalsti, un  bezdarbnieku pabalsts, saglabājami pašlaik noteiktajā apmērā.

Informējot par situāciju sociālajā budžetā,  LM uzsver, ka gan pašreizējās situācijas sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā izvērtējums (2009.gada budžeta deficīts bija 213 milj. latu apmērā, savukārt 2010.gadam plānotais deficīts varētu sasniegt 354,6 milj. latu apmēru), gan prognozes turpmākajiem gadiem rāda, ka speciālā budžeta uzkrājums strauji samazinās, bet situācijas uzlabošanās tuvākajos gados speciālajā budžetā nav gaidāma.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv