darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina iesniegt projektus finansējuma saņemšanai alternatīvo sociālo pakalpojumu īstenošanai | 03.08.2010.

Sākot ar šodienu, 3.augustu, līdz 3.septembra plkst. 14.00 nevalstiskās organizācijas, komersanti, valsts un pašvaldības institūcijas aicinātas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) iesniegt projektus Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma saņemšanai alternatīvo sociālo pakalpojumu ieviešanai pilsētās un novados.

Sociālo pakalpojumu sniedzējiem kuri vēl tikai gatavojas uzsākt sociālo pakalpojumu sniegšanu un nav reģistrēti valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" ir jāreģistrējas aizpildot iesniegumu ievērojot Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.951 "Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā" 8.punktā noteiktos nosascījumus.
 
Akceptēto projektu īstenotājiem nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs ESF atbalsts. Jāuzsver, ka NVA izsludinātajā atklātajā projektu iesnieguma konkursā var piedalīties institūcijas, kas ir reģistrējušās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai pašvaldības, pašvaldību institūcijas, kas veidos sadarbību ar sociālo pakalpojumu sniedzēju.

Tāpat jāņem vērā, ka interesentiem projekti jāsagatavo, pamatojoties uz alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmām, kuras līdz 30.jūnijam izstrādāja Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģioni un šobrīd ir pieejamas pašvaldībās. Programmas ir katra reģiona politikas plānošanas dokuments, un tajās ir paredzēta konkrētā reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstība.

Līdz ar to, izstrādājot projektus ESF atbalsta saņemšanai, to īstenotājiem jāņem vērā minētajās programmās plānotie sociālie pakalpojumi. Tā, piemēram, ja sociālo pakalpojumu sniedzējs vēlēsies ieviest noteiktus pakalpojumus Siguldā, tad projekts būs jāizstrādā saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona izstrādāto programmu un tajā plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Pašreizējam pirmajam projektu iesniegšanas uzsaukumam pieejamais kopējais finansējums ir vairāk kā 5,5 milj. lati. Katram plānošanas reģionam ir noteikts saņemamā finansējuma apjoms jeb kvota, proti, Rīgai - vairāk kā 1,7 milj. latu, Vidzemei - vairāk kā 855,5 tūkst. latu, Kurzemei - vairāk kā 893,2 tūkst. latu, Zemgalei - vairāk kā 700,2 tūkst. latu, bet Latgalei - vairāk kā 1,3 milj. latu. Kopumā šim mērķim līdz 2016.gadam būs pieejams ESF finansējums aptuveni 15 milj. latu apmērā. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 100 000 latu, bet tā minimālais finansējums nav ierobežots.

Par atklāto projektu iesniegumu atlasi augusta otrajā pusē tiks organizēti desmit reģionālie semināri - Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Kuldīgā, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Dobelē un divi semināri Rīgā.

Projektus var iesniegt NVA Eiropas Sociālā fonda departamentā. Plašāka informācija, un nepieciešamie dokumenti pieejami mājas lapā http://www.nva.lv/esf sadaļā „2007.-2013.g. periods → Atklāta projektu iesniegumu atlase." Projektus varēs ieviest ESF aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv