darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Nodrošinās papildu finansējuma piesaisti bezdarbnieku iesaistīšanai aktīvās darba tirgus politikas pasākumos | 10.08.2010.

Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu papildu finansējuma piesaisti bezdarbnieku iesaistīšanai aktīvās darba tirgus politikas pasākumos, valdība šodien, 10.augustā, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos noteikumus par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumiem.

Ņemot vērā, ka Latvijā jau ir mobilizēti resursi situācijas uzlabošanai darba tirgū, LM izstrādātie noteikumi Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas nosacījumi aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai ļaus piesaistīt papildu finansējumu, ja radīsies kādi iepriekš neparedzēti apstākļi un vienlaikus pašreiz pieejamais finansējums būs nepietiekams.

LM uzsver, ka pašreiz pieejamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums šāda veida pasākumiem ir ievērojami augstāks, nekā EGF, kurš līdzfinansē tikai 50% no izmaksām.

Tas nozīmē, ka tie reģistrētie bezdarbnieki, kas darbu būs zaudējuši liela mēroga atlaišanās, piemēram, izmaiņu globalizācijas procesu vai ekonomiskās un finanšu krīzes ietekmē, bankrotējot kādam lielam uzņēmumam, varēs iesaistīties aktīvās darba tirgus politikas pasākumos, izmantojot EGF līdzfinansējumu. 

Līdz ar to noteikumos noteikta kārtība, kādos gadījumos un kādā veidā mūsu valsts piesakās atbalsta saņemšanai no EGF līdzekļiem. Paredzēts arī tas, kā sagatavot un aizpildīt pieteikumu atbalsta saņemšanai, kā to iesniegt Eiropas Komisijā izskatīšanai.

Fonda finansējuma saņemšanas un izlietošanas vadību un kontroli nodrošinās LM kā vadošā iestāde, Finanšu ministrija - revīzijas iestāde, Nodarbinātības valsts aģentūra - sadarbības iestāde, kā arī starpinstitūciju komisija pieteikuma izstrādei un fonda finansējuma izlietošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzībai.

Atgādinām, EGF reaģē uz iepriekš neparedzamiem darbinieku atlaišanas gadījumiem, kurus radījusi globalizācija. Tas sniedz vienreizēju, laika ziņā ierobežotu un tieši uz cilvēkiem, kuri atlaisti no darba, vērstu atbalstu. Savukārt Eiropas Sociālais fonds sastāv no vairāku gadu programmām, kas paredzētas ilgtermiņa mērķu sasniegšanai nodarbinātības jomā. 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.