darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Vienkāršotas administratīvās procedūras valsts līdzfinansējuma piešķiršanā sociālo pakalpojumu sniedzējiem | 10.08.2010.

Lai vienkāršotu administratīvās procedūras valsts līdzfinansējuma piešķiršanā sociālo pakalpojumu sniedzējiem dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanai un uzturēšanai, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi izmaiņas attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu šodien, 10.augustā, apstiprināti valdībā.

Līdzšinējais regulējums noteica, ka LM ar sociālā pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību slēdz trīspusēju līgumu par valsts līdzfinansējuma saņemšanu, vienojoties par norēķinu kārtību. Trīspusējo līgumu slēgšana ir ilglaicīgs process, jo nepieciešama to izstrādāšana un saskaņošana. Savukārt noslēgtajos līgumos nepieciešami regulāri grozījumi klientu kustības dēļ, kā arī mainoties piešķirtā valsts līdzfinansējuma apjomam.

Saskaņā ar grozījumiem LM ar sociālā pakalpojuma sniedzēju un pašvaldību turpmāk nebūs jāslēdz trīspusējs līgums par valsts līdzfinansējuma saņemšanu. Tas nozīmē, ka naudu piešķirs un kontrolēs tās izlietojumu, pamatojoties uz LM lēmumu par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu sociālā pakalpojuma sniedzējam.

Iepriekš noslēgtie trīspusējie līgumi būs spēkā līdz to termiņu vai līguma nosacījumu izpildes beigām.

Tāpat noteikts, ka norēķinus ar sociālā pakalpojuma sniedzēju LM būs jāveic piecu darba dienu laikā no pārskatu saņemšanas.

Savukārt, ja pārskaitītais līdzfinansējums norēķina un pārskata periodā objektīvu apstākļu dēļ nebūs izlietots, pakalpojuma sniedzējam tas līdz nākamā mēneša 10.datumam būs jāatmaksā LM vai arī ministrija nākamajā mēnesī samazinās līdzfinansējuma apmēru par neizlietoto summu.

Vienlaikus LM veiks sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudes, un pieņems lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma pārtraukšanu vai atgūšanu, ja konstatēs, ka sociālā pakalpojuma sniedzējs neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai neatbilst pakalpojuma sniegšanas process.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.