darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM pilnveido darba aizsardzības speciālistu apmācību | 10.08.2010.

Lai mazinātu administratīvo slogu mazajiem uzņēmumiem un noteiktu konkrētāku apmācības kārtību, Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi prasības darba aizsardzības speciālistu, darba devēju, darbinieku un uzticības personu apmācībai.

Turpmāk darba aizsardzības speciālisti ar pamatlīmeņa (160 stundu) izglītību darba aizsardzībā varēs veikt darba vides risku novērtēšanu visos uzņēmumos, kuros nav vairāk par pieciem nodarbinātajiem, arī tad, ja uzņēmums nodarbojas ar bīstamiem komercdarbības veidiem, kuros darba devējam būtu jāpiesaista kompetenta institūcija.

Savukārt, lai novērstu pārpratumus attiecībā uz terminu „apmācība" un „instruktāža" lietošanu - noteikts, ka apmācība ietvers sevī ievadapmācību, instruktāžu darba vietā un tematisko apmācību. Vienlaikus norādīti jautājumi, par kādiem nodarbinātie ir jāapmāca ievadapmācībā un instruktāžā darba vietā, kā arī izstrādāts ieteicamais darba aizsardzības instrukciju satura un struktūras paraugs, kas palīdzēs sagatavot kvalitatīvākas instrukcijas.

Lai nodrošinātu to, ka personas, kas veic ievadapmācību un instruktāžu darba vietā, būtu pietiekami zinošas darba aizsardzības jomā, paredzēts, ka tām ir jābūt kompetentām par ievadapmācībā un instruktāžā iekļaujamajiem jautājumiem.

Iepriekšminēto paredz LM sagatavotie Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos, kas šodien, 10.augustā, apstiprināti valdībā.

Lai dotu iespēju darba devējiem sagatavoties jaunajām prasībām, plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

Noteikumu izstrādē piedalījās pārstāvji no Valsts darba inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūta.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.