Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Jaunieši bezdarbnieki praksēs pie darba devēja varēs veikt tikai kvalificētu darbu | 10.08.2010.

Lai ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu sekmīgi sniegtu jauniešiem bezdarbniekiem pirmo darba pieredzi pie darba devēja, darba praksēs viņus nevarēs nodarbināt nekvalificētu vai mazkvalificētu darbu veikšanai.

Tas nozīmē, ka jaunieši varēs veikt tikai kvalificētu darbu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.

Tāpat, ja jaunietis pie darba devēja praktizēsies ilgāk par 6 mēnešiem, darba devējam būs jānodrošina arī teorētiskā apmācība.  Savukārt, ja pasākuma dalībnieks praktizēsies līdz 6 mēnešiem, tad teorētisko apmācību darba devējs varēs nodrošināt pēc saviem ieskatiem. Jānorāda, ka ikmēneša stipendiju 120 latu apmērā jauniešiem nodrošinās arī par teorētisko apmācību laiku.

Savukārt darba prakses vadītājs vienlaikus varēs apmācīt ne vairāk kā piecus jauniešus, saņemot par to arī atlīdzību. Minēto atlīdzību par ieguldīto darbu izmaksās proporcionāli apmācāmo jauniešu skaitam. Ja darba prakses vadītājs apmācīs 5 praktikantus, viņš varēs saņemt atlīdzības dotāciju 50% apmērā no minimālās darba algas jeb 90 latus. Ja apmācīs mazāku praktikantu skaitu, tad dotāciju piešķirs proporcionāli apmācāmo skaitam, proti, par katru praktikantu vienu piekto daļu no dotācijas apmēra.

To paredz šodien, 10.augustā, valdībā akceptētie Labklājības ministrijas (LM) veiktie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par ESF aktivitāti „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū".

Atgādinām, ka LM, pārskatot aktīvo nodarbinātības pasākumu Kompleksie atbalsta pasākumi saturu, to papildināja ar jaunu aktivitāti - jauniešu darba prakse, kas dos iespēju jauniešiem iegūt pirmās darba iemaņas.

Iesaistīties pasākumā varēs bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir ieguvuši pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības pabeigšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai arī  līdz dalībai pasākumā bija nodarbināti līdz 6 mēnešiem.

Praktizēties pie darba devēja varēs no 6 līdz 12 mēnešiem, katru mēnesi saņemot stipendiju 120 latu apmērā.

Pieteikties pasākumam varēs Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA). Vairāk informācija savlaicīgi būs pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv .

Informāciju sagatavoja:

Liene Zvereva, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv