Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprinātas izmaiņas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtībā | 10.08.2010.

Lai saskaņotu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām, valdība šodien, 10.augustā apstiprināja izmaiņas attiecīgajos noteikumos.

Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta paredz nodrošināt arī vienveidīgu pieeju, maksājot par sniegtajiem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Atbilstoši grozījumiem paredzēts, ka par ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klientiem būs jāmaksā ne tikai no tiem ienākumiem, ko veido pensijas, piemaksas pie pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, bet arī no citiem ienākumiem, piemēram, citu valstu pensijām, izdienas pensijām, ja tādas ir piešķirtas, u.c. avotiem.

Šādas izmaiņas bija nepieciešamas, jo sociālo pakalpojumu saņēmēji nelabprāt informē par citiem ienākumiem, t.sk., citu valstu vai izdienas pensiju saņemšanu. Tas attiecīgi palielina apgādnieka atbildību, nodrošinot samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem.

Vienlaicīgi grozījumi neparedz izmaiņas pensiju izmaksas kārtībā tajos gadījumos, kad klients saņem iepriekš minētos pakalpojumus. Izmaiņas atbilstoši likumam tikai uzsver klienta pienākumu samaksāt par pakalpojumu arī tad, ja viņš saņem citas valsts vai izdienas pensijas.

Tāpat izmaiņas nosaka pakalpojuma cenas aprēķinu kārtību tajos gadījumos, kad klients īslaicīgi atrodas ārpus institūcijas, piemēram, atrodas slimnīcā vai viesojas pie draugiem, un pakalpojuma sniegšana viņam nav pārtraukta. Tādējādi gadījumos, kad klientam nav jāizmaksā ēdināšanas nauda, pakalpojuma cena būs samazināta par ēdināšanas izdevumu apjomu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.