darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plānots vienkāršot pabalsta pieprasīšanu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem | 12.08.2010.

Lai vienkāršotu valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas kārtību Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētājiem un mirušo dalībnieku ģimenēm, padarot to maksimāli ērtu un pieejamu ikvienam, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

LM izstrādātie grozījumi Noteikumos par valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm šodien, 12.augustā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Saskaņā ar projektu pabalsta pieprasītājam būs tiesības izvēlēties viņam ērtāko veidu, kādā iesniegt pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu. Pieprasījumu varēs nosūtīt arī pa pastu vai iesniegt elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Vienlaikus persona vai tās pilnvarotā persona minēto valsts sociālo pabalstu, tāpat kā iepriekš, varēs pieprasīt, arī personīgi ierodoties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) un iesniedzot rakstisku iesniegumu.

Pieprasot minēto pabalstu klātienē, iedzīvotājiem būs jāuzrāda tikai personu apliecinošs dokuments. Izņemot tos gadījumus, kad VSAA nebūs elektroniski saņēmusi izziņu par mācībām vai studijām, ja pabalstu pieprasīs apgādībā bijušai personai. Šādā situācijā izziņa ir jāiesniedz kopā ar pieprasījumu. Pabalsta pieprasīšanai iedzīvotāji varēs izmantot VSAA mājas lapā www.vsaa.lv esošo veidlapu.

Tāpat grozījumi nodrošinās vienādu dokumentu apriti starp privātpersonām un valsts pārvaldes institūcijām VSAA pārraudzībā esošajos jautājumos. Tas nozīmē, ja informācija, kura būs nepieciešama lēmuma pieņemšanai, būs citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūs pati, nevis pieprasīs no privātpersonas. Piemēram, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centru ārstu konsultatīvā komisija un tiesa regulāri nodrošinās VSAA ar pabalsta piešķiršanai un izmaksai nepieciešamo informāciju.

Dokumentus par pabalsta piešķiršanu VSAA izskatīs un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to darīt pieņems mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Vienlaikus pabalstu pārtrauks izmaksāt tajos gadījumos, kad pārdzīvojušais laulātais būs stājies darba attiecībās. Pārdzīvojušajam laulātajam ir noteikts pienākums informēt VSAA par darba attiecību uzsākšanu vai citas laulības noslēgšanu.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas valsts sociālo pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam un mirušā dalībnieka ģimenei vidēji šī gada 1.pusgadā saņēma 3450 cilvēki.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.