darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: iedzīvotājiem ir nodrošinātas iespējas saņemt pensijas un pabalstus | 25.03.2008.

25.03.2008. Labklājības ministrija (LM) noraida masu medijos izskanējušo informāciju par „Latvijas Pasta" rīcību ar pensijām un pabalstiem paredzētajiem līdzekļiem, uzsverot, ka iedzīvotājiem ir nodrošinātas iespējas saņemt pensijas un pabalstus.

Lai nodrošinātu pensiju un pabalstu piegādi klienta dzīves vietā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2005. gada 25.maijā ir noslēgusi līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Pasts". Līgums paredz skaidras naudas izmaksu klientam viņa dzīves vietā katru mēnesi laikā no 5. līdz 24. datumam.

Atbilstoši līgumam, VSAA jānodrošina naudas līdzekļu ieskaitīšanu „Latvijas Pasta" norēķinu kontā ne ātrāk kā trīs darba dienas pirms izmaksas datuma.

Ja klientam nauda dzīvesvietā nav izmaksāta, tad „Latvijas Pastam" ir jānodrošina, ka sākot ar nākošo darba dienu, klients 12 mēnešu laikā naudu var saņemt pasta nodaļā vai nākamajā mēnesī atkārtoti jāpiegādā klienta dzīvesvietā.

LM norāda, ka neizmaksātie līdzekļi, kurus klients nav saņēmis slimības vai citu iemeslu dēļ, nepaliek „Latvijas Pasta" rīcībā, bet ir klienta nauda, kuru viņš 12 mēnešu periodā ir tiesīgs saņemt pasta nodaļā.

Līdz katra nākamā mēneša 9. datumam VSAA sagatavo un nosūta „Latvijas Pastam" savstarpējo norēķinu salīdzināšanas aktu par ieskaitītajām un izmaksātajām pensiju un pabalstu summām. Pēc tā apstiprināšanas, VSAA koriģē nākošajam mēnesim paredzēto finansējumu, kurā tiek ņemta vērā gan dažādu iemeslu dēļ (klienta nāve, ilgstoša prombūtne) neizmaksātā nauda, gan atsauktās summas. 

VSAA līgums ar „Latvijas Pastu" nosaka, ka „Latvijas Pasta" pienākums ir nodrošināt līdzekļu uzskaiti un norēķinus līgumā noteiktajā kārtībā, nepieļaujot to saplūšanu ar citiem „Latvijas Pastam" piederošajiem vai pārvaldāmajiem naudas līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas departamenta sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv