darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
VDI pārbaudījusi darba aprīkojumu | 17.08.2010.

Lai uzlabotu situāciju darba aizsardzības jomā vairākās augsta riska nozarēs, Valsts darba inspekcija (Darba inspekcija) jūlijā veica dažādu nozaru uzņēmumu pārbaudes, pievēršot uzmanību darba aprīkojuma atbilstībai darba aizsardzības prasībām.

Kopumā pārbaudīti 178 uzņēmumi, no tiem 68 pārtikas produktu un dzērienu ražošanas, 30 tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, 49 kokapstrādes un mēbeļu ražošanas, kā arī 29 metāla un gatavo metālizstrādājumu ražošanas uzņēmumi.

Tematisko pārbaužu laikā izdoti 147 rīkojumi, kuros uzdots novērst 722 pārkāpumus, piemēroti arī 3 administratīvie sodi, bet vienā gadījumā apturēta iekārtas darbība (izsniegts brīdinājums). Veicot pārbaudes, atklātas 5 nereģistrēti nodarbinātas personas.

Darba inspekcijas direktors Arnis Luhse uzsver, „veicot pārbaudes tika konstatēts, ka nozarēs, kurās notiek regulāras inspekcijas pārbaudes, darba drošības jomai tiek pievērsta atbilstoša uzmanība."

Pārbaudē tika konstatēts, ka 33% gadījumu darbinieki nav iepazīstināti ar darba vides risku novērtējumu. Tāpat darbiniekiem 34% gadījumu nav veiktas obligātās veselības pārbaudes, 24% darba devējs nenodrošina regulāru mašīnu, aparātu un iekārtu tehnisko apkopi, kā arī risku novērtēšanā neiesaista nodarbinātos, uzticības personas vai nodarbināto pārstāvjus. 

Vienlaikus vairāki no pārbaudītajiem uzņēmumiem minami kā „labās prakses" piemēri. Piemēram, SIA „Matss", SIA „Piebalgas", AS „Smiltenes piens", SIA „Daudznozaru kompānija „Daugava"". Šobrīd daudzos, īpaši pārtikas ražošanas, uzņēmumos darba aprīkojums ir modernizēts, kur iekārtas un ierīces ir aprīkotas ar drošības sistēmām, neļaujot uzsākt darbu pirms aizsargrežģa vai aizsarga uzlikšanas.

Tāpat pozitīvi vērtējami vairāki kokapstrādes uzņēmumi -  SIA „Smiltene Impex", SIA „Avoti SWF", SIA „Aivico", kuros kokmateriālu pārstrādes līnijas ir automatizētas, pēc iespējas samazinot smaguma pārvietošanas operācijas darbiniekiem.

Apmeklējot uzņēmumus, inspektori pārbaudīja, kā tiek organizēta darba aizsardzības sistēma uzņēmumā, kā tiek ievērotas darba aizsardzības prasības darba vietās, strādājot ar darba aprīkojumu. Piemēram, inspektori pārbaudīja, vai uzņēmumā ir norobežotas darba aprīkojuma kustīgās daļas, vai darba aprīkojums ir marķēts un apzīmēts ar brīdinošiem uzrakstiem vai zīmēm, vai nodarbinātajiem nodrošināta droša piekļūšana darba aprīkojumam u.c. nozīmīgas darba aizsardzības prasības.

Lai pievērstu uzmanību darba aprīkojuma atbilstībai darba aizsardzības prasībām, Darba inspekcija 20.augustā organizēs informatīvu semināru uzņēmumu pārstāvjiem. Tā laikā speciālisti informēs par iepriekšminētās pārbaudes rezultātiem un darba aprīkojuma drošu lietošanu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.