Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Augulis: aizvien pieaug NVA loma darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanā | 26.08.2010.

Līdz ar reģistrēto vakanču skaita pieaugumu arvien būtiskāka kļūst Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) loma bezdarbnieku un darba devēju, un līdz ar to - darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanā, atzīst labklājības ministrs Uldis Augulis.

U.Augulis norāda, ka arī citās valstīs, kuras iepriekš bija saskārušās ar ievērojama apmēra ekonomiskajām krīzēm un pēc tām ir spējušas ātri atgūties, tāda veida aktivitātes ekonomikas atlabšanas posmā ir bijušas efektīvas.

„NVA ne tikai organizē un īsteno aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, bet arī darbojas kā starpnieks starp bezdarbnieku - potenciālo darba ņēmēju un potenciālo darba devēju, veicinot savstarpējo dialogu. Īpaši svarīgi tas ir, lai novērstu strukturālo bezdarbu. Proti, lai valstī neveidotos situācija, kad ir brīvas darba vietas, bet trūkst atbilstoši kvalificētu darbinieku, kas ir zaudējuši cerības atrast darbu vai arī viņi nav informēti par atbilstošām brīvām darba vietām, kas bijis raksturīgi arī citās valstīs pēc nopietnām ekonomiskām krīzēm," uzsver labklājības ministrs.

Tādēļ NVA jau šobrīd pēc darba devēja pieprasījuma, kā arī, ņemot vērā darba devēja noteiktās prasības, piedāvā veikt darbinieku atlasi no bezdarbnieku un darba meklētāju vidus. Proti, NVA izvēlas piemērotāko darbinieku un nosūta pie darba devēja, kurš pieņem lēmumu par viena vai vairāku bezdarbnieku pieņemšanu darbā.

NVA veic arī apmācības pēc darba devēja pieprasījuma, ja darba devējs uz vismaz trīs mēnešiem apņemas pieņemt darbā personu pēc apmācību programmas pabeigšanas. Šādā veidā var tikt organizēta gan profesionālās izglītības, gan neformālās izglītības programmu apguve. Papildus informācija par šo iespēju pieejama http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=5#5.

Kā vienu no labās prakses piemēriem labklājības ministrs min NVA sadarbību ar Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžu un ķīmijas un farmācijas nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Tā, piemēram, pēc AS „Grindeks" pieprasījuma jau ir apmācīti 12 cilvēki profesionālās izglītības programmā „Ķīmisko procesu tehniķis" un viņi visi pēc apmācības beigšanas ir pieņemti darbā AS „Grindeks". Savukārt pēc darba devēja SIA „NKC" (apvieno AS „Grindeks", SIA „Biolar", AS „Olainfarm", SIA „Silvanols") pieprasījuma šī gada augustā apmācību uzsāka otra bezdarbnieku grupa programmā „Ķīmisko procesu tehniķis".

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.