darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aktualizēts Profesiju klasifikators | 14.09.2010.

Lai aktualizētu Profesiju klasifikatoru, otrdien, 14.septembrī, valdība apstiprināja grozījumus Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

Atbilstoši izmaiņām Profesiju klasifikators ir papildināts ar desmit profesiju standartiem -  SPA meistars, Viesmīlības pakalpojumu speciālists, Būvizstrādājumu galdnieks, Ēku būvinženieris, Transportbūvju būvinženieris, Mežsaimniecības inženieris, Finansists, Psihologs, Arhitekta palīgs un Apdrošināšanas speciālists.

Tāpat Profesiju klasifikatorā iekļautas jaunas profesijas. Vienlaikus precizēta arī atsevišķu valsts pārvaldes jomas profesiju (amatu) vieta Profesiju klasifikatorā, ņemot vērā šo profesiju (amatu) veicamos pamatuzdevumus. Piemēram, precizēta profesiju Virsmežzinis, Virsmežziņa vietnieks, Mežzinis un Mežziņa vietnieks vieta.

Profesiju klasifikatora mērķis ir apstiprināt sistematizētu profesiju sarakstu - Profesiju klasifikatoru un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Saskaņā ar Darba likumu, noslēdzot darba līgumu, tajā obligāti jānorāda darbinieka profesija (arods, amats, specialitāte) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu.

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo mājas lapas adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts, u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Atgādinām, ka 2008.gadā SDO ir apstiprinājusi jaunu starptautisku profesiju klasifikatoru „International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)", kas Latvijai jāizmanto jau 2010.gada oktobra apsekojumā un 2011.gada tautas skaitīšanā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.