Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM diskusijā norāda uz nepieciešamību paaugstināt neapliekamo minimumu par apgādībā esošu personu | 22.09.2010.

Ģimeņu atbalstam nepieciešams paaugstināt neapliekamo minimumu par apgādībā esošu personu, šādu priekšlikumu atbalstīja vairums no Labklājības ministrijā (LM) notikušās diskusijas dalībniekiem. LM uzsver, ka šis ierosinājums iestrādāts arī Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs.

Tāpat diskusijā izskanēja priekšlikums par nepieciešamību detalizētāk izskatīt noteikto nodevu par īpašumā esošu transportlīdzekli. Nodevas apmērs būtu jāizvērtē ģimenes kontekstā, proti, daudzbērnu ģimenēm piemērojot zemāku nodokļa likmi, neskatoties uz to, ka šādai ģimenei būs lielāks transportlīdzeklis, kas ir objektīva un praktiska nepieciešamība. Savukārt savādāk jāizvērtē nodokļa apmērs tiem iedzīvotājiem, kas vienatnē pārvietojas ar transporta līdzekli.

Tieši tāpat būtu jāvērtē īpašuma nodoklis par dzīvojamo platību. Daudzbērnu ģimenēm ir praktiska un objektīva nepieciešamība pēc lielākas dzīvojamās platības. Līdz ar to šī ģimenes apdzīvotā platība būtu jāizvērtē savādāk, kā liela platība, kurā dzīvo viens vai divi cilvēki.

Diskusijas laikā izskanēja priekšlikums par pašvaldību vai valsts subsidētu īres dzīvokļu ieviešanu un nodrošināšanu jaunajām ģimenēm, proti, šīm ģimenēm par dzīvokli būtu jāmaksā tikai komunālie maksājumi. Tādējādi tiktu atbalstītas jaunās ģimenes un veicināta komunālo maksājumu parādu samazināšanās.

Tāpat diskusijas dalībnieki atzinīgi novērtēja, ka pirmo reizi nozīmīgā politikas plānošanas dokumentā ir ietverta ārpusķermeņa apaugļošanas veicināšanas nepieciešamība.

„Esmu gandarīts, ka šajā finansiāli sarežģītajā laikā diskusija par valsts ģimenes politiku un valsts prioritātēm notiek. Lai gan viedokļi atsevišķos jautājumos ir diametrāli atšķirīgi, piemēram, par laulības institūcijas nozīmīguma pastiprināšanu, esam uz pareizā ceļa. Tikai kopīgās sarunās ar pilsonisko sabiedrību, ekspertiem un politiķiem var rast labākos risinājumus turpmākai ģimenes politikas attīstībai. Skumji, ka iespēju piedalīties neatrada vairāku vadošo politisko apvienību pārstāvji," atzīst labklājības ministrs Uldis Augulis.

Atgādinām, ka LM ir izstrādājusi Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.- 2017.gadam (Pamatnostādnes), kuras tika nodotas sabiedriskai apspriešanai šī gada jūnijā.

Ieviešot Pamatnostādnes un risinot tajās aptvertās problēmas, tuvāko gadu laikā paredzēts īstenot virkni pasākumu un uzdevumu.

Pamatnostādnes ir izstrādātas sadarbībā ar nozaru ministrijām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām. Tās ir iesniegtas Valsts sekretāru sanāksmē, tomēr vēl ir nepieciešams saskaņojums ar citām ministrijām, lai nodotu izskatīšanai Ministru kabinetā šī gada 4.ceturksnī.

Pamatnostādnes atrodamas Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā Diskusijas: http://www.lm.gov.lv/news/id/1983

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv