Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Parakstīs vienošanos ar Baltkrieviju par praktisko sadarbību sociālās drošības jomā | 22.09.2010.

Lai stiprinātu sadarbību sociālās drošības jomā, ceturtdien, 23.septembrī, Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretāra vietnieks Ingus Alliks parakstīs vienošanos starp LM un Baltkrievijas Republikas Darba un sociālās aizsardzības ministriju, Veselības aizsardzības ministriju un Finanšu ministriju par kārtību, kādā piemērojams 2008.gada 29.februāra līgums par sadarbību sociālās drošības jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku.

Vienošanās nosaka praktisko sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas institūcijām, kuras piemēros Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Tajā ir noteikta pensijas izmaksas un informācijas apmaiņas kārtība, datu aizsardzības nosacījumi u.c. jautājumi. Latvijā vienošanos piemēros Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Atgādinām, ka Latvijas Republikas un Baltkrievijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā tika parakstīts 2008.gada 29.februārī, Minskā.

Līguma mērķis ir nodrošināt cilvēku sociālo drošību, kuri pārvietojas no Latvijas uz Baltkrieviju un otrādi, kā arī novērst dubultu sociālo apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu. Līgums paredz apdrošināšanas periodu summēšanu, lai noteiktu tiesības uz pakalpojumiem.

Piemēram, saskaņā ar Likumu par valsts pensijām, lai cilvēkam būtu tiesības saņemt pensiju, apdrošināšanas stāžam Latvijā ir jābūt ne mazākam par 10 gadiem. Tas nozīmē, ja cilvēks mūsu valstī ir strādājis 5 gadus, bet pirms tam 10 gadus Baltkrievijā, tad viņam, pieprasot pensiju Latvijā, tiks summēti abi periodi - tiesību noteikšanai tiks ņemti vērā ne tikai 5 Latvijā nostrādātie gadi, bet arī 10 gadi Baltkrievijā. Tādējādi Latvija piešķirs pensiju par 5 gadiem, savukārt Baltkrievijas pienākums būs piešķirt pensiju par 10 šajā valstī nostrādātajiem gadiem.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.