darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Augulis: pilnveidos jauniešu nodarbinātības pasākumus | 28.09.2010.

logo_esf_mazs.jpg - 11.67 KBlogo_es_mazs.jpg - 14.07 KB

Ņemot vērā Austrijas pozitīvo pieredzi jauniešu bezdarbnieku atbalsta jomā, kā arī, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku jauniešu iekļaušanos darba tirgū, ne tikai sniedzot iespēju iegūt pirmo darba pieredzi, bet arī veicinot ilgāka termiņa darba attiecību nostiprināšanos, Labklājības ministrija (LM) nākamgad plāno pilnveidot jauniešu nodarbinātības veicināšanas pasākumus.

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver: "Jauniešu darba prakses ir konkrēts piemērs tam, kā citu valstu kolēģu zināšanas un labo pieredzi var veiksmīgi izmantot Latvijā, lai pilnveidotu esošos nodarbinātības pasākumus. Ne vienmēr viss ir jāizdomā no jauna, un tādējādi ir iespēja ietaupīt gan laiku, gan resursus. Ņemot vērā jauniešu lielo interesi par šo pasākumu, meklējam risinājumus, kā iesaistīt pēc iespējas vairāk jauniešu savu prasmju apzināšanā un pilnveidošanā."

Pašlaik ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno pasākumu Jauniešu darba prakses, kuru ietvaros jaunieši praktizējas pie darba devēja, ik mēnesi saņemot 120 latu stipendiju.

Plānotās izmaiņas paredz, ka ikmēneša finansiāls atbalsts turpmāk tiks sniegts pašam darba devējam, savukārt darba devēja pienākums būs nodibināt ar jaunieti darba tiesiskās attiecības, maksājot vismaz minimālo algu. Jaunieša maksimālais dalības ilgums pasākumā būs 9 mēneši šobrīd esošo 6 mēnešu vietā. Pašreiz notiek darbs pie pasākuma koncepcijas izstrādes.

Minētā pieeja jauniešu nodarbinātības veicināšanai ir starptautiski pierādīta, kā īpaši efektīva bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū, jo jaunietis pakāpeniski apgūst jaunas prasmes un iemaņas, bet darba devējs tādējādi tiek motivēts turpināt darba tiesiskās attiecības ar praktikantu arī pēc pasākuma beigām.

Plānots, ka šāda veida pasākumam pieteiksies darba devēji, kuriem ir lielāka motivācija ilgtermiņā atbalstīt jaunieti un attīstīt viņa spējas, kā arī iesaistīt augstāka līmeņa profesiju apguvē.

Papildus minētajam LM plāno ieviest vēl vienu jaunu pasākumu ar profesionālās ievirzes saturu. Šajā gadījumā jaunietim bezdarbniekam tiks sniegta iespēja izmēģināt savas spējas trīs profesionālajās jomās, tajā skaitā, auto mehānikā, kokapstrādē, metālapstrādē, mežistrādē u.c. Katrā no tām jaunietis varēs darboties trīs nedēļas, lai iepazītos ar profesijas specifiku un gūtu pirmo pieredzi. Par dalību pasākumā jaunietim piešķirs noteikta apmēra stipendiju. Pasākuma īstenošanai plānots piesaistīt izglītības iestādes. Vienlaikus, ņemot vērā augsto jauniešu bezdarbnieku īpatsvaru tikai ar pamatizglītību, plānots piesaistīt arī ārpakalpojumu sniedzējus atbalsta konsultāciju sniegšanai jauniešiem ar atkarībām vai izteiktu motivācijas trūkumu turpmākai izglītības ieguvei un darba meklēšanai.

LM norāda, ka abu jauno pasākumu regulējumu plānots izstrādāt līdz gada beigām, uzsākot to īstenošanu ar 2011.gadu ESF līdzfinansētās aktivitātes „Kompleksie atbalsta pasākumi" ietvaros.

21. un 22. septembrī Rīgā notika Austrijas Sociālo, darba un patērētāju lietu ministrijas un Labklājības ministrijas rīkots seminārs par jauniešu bezdarbu un pasākumiem tā novēršanai, kur abas valstis apmainījās ar līdzšinējo pieredzi jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā. Tā rezultātā, ņemot vērā Austrijas pieredzi jauniešu bezdarbnieku atbalsta jomā, kas ilgstoši nodrošina vienu no zemākajiem jauniešu bezdarba līmeņiem Eiropas Savienībā, LM jau ir uzsākusi darbu pie jauniešu atbalsta pasākumu pilnveidošanas un dažādošanas.

LM plāno turpināt veiksmīgi uzsākto sadarbību ar Austrijas Sociālo, darba un patērētāju lietu ministriju. Nākamais sadarbības posms tiks veltīts pieredzes apmaiņai par to, kā abas valstis strādā ar darba devējiem, kā piesaista vakances, kā darba devēji tiek iesaistīti aktīvajos darba tirgus politikas pasākumos.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;