darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Augulis: bezdarbnieki – potenciālie mikrouzņēmēji saņems finansiālo atbalstu un konsultācijas | 29.09.2010.

Piedalīties biznesa plānu konkursā un uzvaras gadījumā saņemt finansiālo atbalstu līdz 2 tūkstošiem latu un konsultācijas biznesa plāna ieviešanas gaitā no nākamā gada varēs visi reģistrētie bezdarbnieki - potenciālie mikrouzņēmēji, kas konkursā iesniegs atbilstoši noformētu biznesa plānu, informē labklājības ministrs Uldis Augulis.

Līdz šim gan finansiālu atbalstu, gan konsultācijas saņēma tikai tie bezdarbnieki, kas biznesa plānu izstrādājuši ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piesaistīto ekspertu palīdzību.

NVA īstenotais pasākums „Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" ietverts Koncepcijā par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem, un Labklājības ministrija šobrīd strādā pie pasākuma pilnveidošanas.

Tomēr arī pēc izmaiņu veikšanas pasākumā varēs iesaistīties tikai tie NVA reģistrētie bezdarbnieki, kas atbildīs šādiem kritērijiem:

1) būs ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā šīm nozarēm pielīdzināmā jomā;

2) bezdarbnieku profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā;

3) būs ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros apguvuši neformālās izglītības programmas ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Jau šobrīd piedāvātā pasākuma ietvaros speciālisti pārbauda, lai finansējums tiktu izlietots efektīvi un atbilstoši biznesa plānā ietvertajam. Tāpat biznesa plāna pirmajā īstenošanas gadā pasākuma dalībnieki saņem konsultācijas biznesa jomā, piemēram, par mārketinga aktivitāšu nepieciešamību un līdzīgi. Taču ir būtiski uzsvērt, ja pasākuma ietvaros dalībnieks komercdarbību vai pašnodarbinātību pārtrauc 2 gadu laikā kopš tās uzsākšanas, ir jāatmaksā atpakaļ puse no izsniegtā finansiālā atbalsta. Šī kārtība attieksies arī uz tiem bezdarbniekiem - biznesa plāna iesniedzējiem, kuri pašu biznesa plānu būs izstrādājuši bez NVA atbalsta.

Papildus informācija par pasākumu pieejama NVA mājas lapā sadaļā Bezdarbniekiem un darba meklētājiem - Apmācības iespējas bezdarbniekiem http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=3&mid=311#komerc

Pašreiz Labklājības ministrija veic Latvijas komercbanku aptauju par vēlmi un iespējām piedalīties Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta „Progress" īstenošanā Latvijā, jo finansējumu atbilstoši tā noteikumiem piesaistīt un tālāk izsniegt, piemēram, mikrokredītus, var tikai komercbankas. NVA uzdevums šajā gadījumā būs piedāvāt ar apmācībām saistītās aktivitātes bezdarbniekiem, kas vēlētos saņemt šī ES instrumenta finansējumu.

Papildus informācija par Progress pasākumu pieejama  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=836.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.