darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina pieteikties finansējuma piesaistei starptautisko sadarbības programmu labklājības nozarē ietvaros | 30.09.2010.

Labklājības ministrija (LM) aicina institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sadarbības partnerus pieteikties finansējuma piesaistei šobrīd aktuālajos starptautiskajos projektu konkursos un forumos labklājības nozarē.

Pašlaik finansējums ir pieejams četrās sadarbības programmās:

1.Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās vienotības programmā "Progress". Programmas ietvaros var piesaistīt finansējumu nodarbinātības, sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas, darba apstākļu, kā arī dzimumu līdztiesības veicināšanai. Vairāk informācijas par konkursiem programmas mājas lapā: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en

2.Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā (Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013). 5.projektu konkurss programmā tiks izsludināts šā gada 1.novembrī. Programmas ietvaros var saņemt atbalstu sociālās iekļaušanas veicināšanai. Konkursā var piedalīties nacionālās un reģionālās iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un tām līdzvērtīgas organizācijas. Vairāk informācijas par konkursu mājas lapā www.centralbaltic.eu.

3.Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. 1.projektu konkurss norisinās no šā gada 23.augusta līdz 29.novembrim. Programmas ietvaros var saņemt finansējumu sociālās un veselības aprūpes jomās. Vairāk informācijas par pieejamo atbalstu mājas lapā http://www.estlatrus.eu .

4.Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas EKPI ietvaros šā gada 4.novembrī Daugavpilī, viesnīcā „Latgola", notiks 2.partneru meklēšanas forums. Reģistrācijas veidlapa pieejama mājas lapā www.enpi-cbc.eu sadaļā „News".  Aizpildītu reģistrācijas lapu aicinām nosūtīt uz e-pastu giedrius.surplys@enpi-cbc.eu līdz šā gada 15.oktobrim.  Forumā aicinām piedalīties potenciālo pieteikumu iesniedzēju organizācijas un institūcijas no atbalstāmajām Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas teritorijām. Pasākums norisināsies latviešu, lietuviešu un krievu valodā. Dalība forumā ir bezmaksas.  Vairāk iespējams uzzināt mājas lapā www.enpi-cbc.eu.

Informācija par visām programmām kopumā atrodama LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā „ES programmas" jeb šeit: http://www.lm.gov.lv/text/1764. LM aicina interesentus arī turpmāk aktīvi sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu iesniegumu konkursiem starptautisko programmu ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Užule, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv