darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno papildināt darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās | 30.09.2010.

Lai aizsargātu nodarbināto veselību, strādājot ar ķīmiskām vielām, kā arī mazinātu administratīvo slogu darba devējiem, Labklājības ministrija (LM) plāno papildināt darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās.

To paredz ceturtdien, 30.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi LM sagatavotajā noteikumu projektā Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās. Tie vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Saskaņā ar projektu plānots, ka darba devējiem būs jāaizpilda mazāks darba aizsardzības dokumentu skaits, jo vairs nebūs jāveido atsevišķs nodarbināto saraksts par nodarbinātajiem, kas pakļauti ķīmisko vielu iedarbībai. Informāciju par ķīmiskajām vielām, to iedarbības veidu, ilgumu un koncentrāciju darba vides gaisā, kas līdz šim tika iekļauta minētajā sarakstā, paredzēts norādīt Obligāto veselības pārbaužu kartēs. Tas, veicot obligāto veselības pārbaudi, palīdzēs arodslimību ārstam precīzāk novērtēt un pārbaudīt nodarbinātā veselības stāvokli.

Turklāt darba devējs informāciju par aktuāliem darba aizsardzības jautājumiem darbiniekiem varēs nosūtīt elektroniski vai izteikt mutiski, tādējādi nodrošinot tiešu saziņu ar viņiem. Līdz šim bija noteikts, ka darba devējam tā ir jānodrošina drukātā veidā.

Darbinieku veselības aizsardzībai noteikumu projektā paredzētas arī ķīmisko vielu arodekspozīciju robežvērtību izmaiņas atbilstoši jaunajai Eiropas Savienības direktīvai, atsevišķām vielām nosakot stingrākas prasības. Tās darba devējam un darba aizsardzības speciālistiem būs jāņem vērā, nodrošinot darba vides risku novērtēšanu.

Projekts papildināts ar normu, kas paredz, ka pēc pasākumiem riska novēršanai, kad ekspozīcija darba vides gaisā ir lielāka par robežvērtību, darba devējam būs jāveic atkārtoti ķīmiskās vielas koncentrācijas mērījumi. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos par veikto pasākumu efektivitāti un riska samazināšanu līdz pieļaujamam līmenim, tādējādi pasargājot darbiniekus no ķīmisko vielu iedarbības.

Savukārt, lai nodrošinātu darba devējus ar precīzu informāciju par ķīmisko vielu koncentrācijām un to atbilstību pieļaujamajām vērtībām, laboratorijām būs jāpielāgo testēšanas pārskati, kuros tiek norādītas ķīmisko vielu arodekspozīcijas robežvērtības.

Tāpat noteikumu projektā veikti vairāki redakcionāli precizējumi, piemēram, termins ķīmiskie produkti aizstāts ar terminu maisījumi, tādējādi saskaņojot normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju. Precizēts laboratoriju akreditācijas institūcijas nosaukums, kas mainījies saistībā ar reorganizāciju. Šobrīd akreditāciju veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Standartizācijas, metroloģijas un akreditācijas centrs".

Noteikumu projekta izstrādei LM bija izveidota darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts".

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.