darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Valdība vienojas patērētāju tiesību jomā noteikt vienlīdzīgas attieksmes principu pret personām ar invaliditāti | 01.10.2010.

Lai patērētāju tiesību jomā noteiktu vienlīdzīgas attieksmes principu pret personām ar invaliditāti, valdība ceturtdien, 30.septembrī, ārkārtas sēdē vienojās apstiprināt Labklājības ministrijas sagatavotos grozījumus Patērētāju tiesību  aizsardzības likumā.

Par minētajiem grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vēl lems Saeima.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas tiek papildinātas, nosakot, ka atšķirīga attieksme pret patērētāju, piemēram, piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, aizliegta arī uz invaliditātes pamata. Piemēram, ja persona ar invaliditāti vēlēsies saņemt attiecīgu pakalpojumu, tā sniedzējs nebūs tiesīgs pamatot savu atteikumu ar personas invaliditāti.

Patlaban likumā noteikts atšķirīgas attieksmes aizliegums tikai patērētāja dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ.

Atšķirīga attieksme pret patērētāju ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja preces vai pakalpojuma piedāvāšana, preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt invaliditātes dēļ ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

Šāds aizliegums patērētāju tiesību jomā ieviesīs praksē vienlīdzīgas attieksmes principu, veicinās personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanos un sabiedriskās aktivitātes paaugstināšanos, kā arī veicinās personu ar invaliditāti iekļaušanu sabiedrībā.

Likumprojekta izstrādē bija iesaistītas Ekonomikas un Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga birojs un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento".

Atgādinām, ka 2010.gada 31.martā Latvijā stājusies spēkā Konvencija „Par personu ar invaliditāti tiesībām". Konvencijas 5.pants nosaka, ka Konvencijas dalībvalstis aizliedz jebkādu diskrimināciju invaliditātes dēļ un garantē personām ar invaliditāti vienlīdzīgu un efektīvu tiesisko aizsardzību pret diskrimināciju jebkāda iemesla dēļ.

Tieša diskriminācija ir tāda attieksme pret personu, kas tās invaliditātes dēļ salīdzināmā situācijā ir, bija vai varētu būt mazāk labvēlīga nekā pret citu personu. Netieša diskriminācija ir šķietami neitrāls notikums, kritērijs vai prakse, kas rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personas invaliditātes dēļ, izņemot gadījumu, kad šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.

Savukārt aizskaršana ir personas pakļaušana tās dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ tādai no šis personas viedokļa nevēlamai rīcībai (tai skaitā, seksuāla rakstura rīcībai), kuras mērķis vai rezultāts ir šīs personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai degradējošas vides radīšana.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.