Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: 2011.gadā nepieciešams papildu finansējums aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem | 12.10.2010.

Ņemot vērā, ka 2011.gadā nav prognozējams straujš reģistrēto bezdarbnieku skaita samazinājums, kā arī to, ka nākamajā gadā Latvijā paredzama pakāpeniska, tomēr lēna ekonomiskā izaugsme, aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem nepieciešams papildu finansējums 17,25 milj. apmērā.

Sākotnēji saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) provizoriskajām prognozēm aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gadā bija plānots iesaistīt tikai 41 594 bezdarbniekus jeb 26% no nākamajā gadā prognozētā vidējā bezdarbnieku skaita. Savukārt, palielinot finansējumu, aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2011.gadā varētu papildus iesaistīt vēl 32 305 personas.

Tādejādi 2011.gadā nodarbinātības pasākumos, kuru ietvaros tiek sniegts arī finansiāls atbalsts stipendiju vai algas veidā, kopumā tiktu iesaistīti 73 899 bezdarbnieki jeb 46% no 2011.gada prognozētā vidējā bezdarbnieku skaita.

Labklājības ministrija (LM) norāda, ka 2011.gadā nepieciešamais finansējums aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem tiek plānots atbilstoši Izejas stratēģijā iekļautajiem aktīvās darba tirgus politikas pasākumu attīstības virzieniem. Tie paredz pakāpeniski aizstāt īstermiņa ekonomiskās un finanšu krīzes sekas mazinošos darba tirgus politikas pasākumus ar tādiem darba tirgus politikas pasākumiem, kas sagatavotu bezdarbniekus jaunām darba iespējām, nodrošinot bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un citus bezdarbnieku aktivizēšanas pasākumus.

Vienlaikus līdz šī gada beigām paredzēts aktualizēt Izejas stratēģiju. To darot, aktīvās darba tirgus politikas pasākumu attīstības virzieni tiks papildināti atbilstoši pēdējām darba tirgus tendencēm, tajā skaitā ietverot aktivitātes darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma tiešai salāgošanai.

Tā kā 2011.gada beigās paredzēts pārtraukt pasākumu „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās", kā arī atsākt finansēt aktivitāti „Algotie pagaidu darbi", līdz 2011.gada 1.aprīlim LM ir plānojusi izstrādāt koncepciju „Par algotajiem pagaidu darbiem". Koncepcijā paredzēts pilnveidot līdzdarbības pienākumu mehānismus sociālās palīdzības jomā, pārvērtēt esošos un izstrādāt jaunus pasākuma ieviešanas nosacījumus, kā arī bezdarbnieku atlases un līdzdarbības kritērijus. Šajā darbā LM piesaistīs arī sociālās palīdzības ekspertus un pašvaldību pārstāvjus.

Vienlaikus LM, ņemot vērā demogrāfiskās tendences reģionos un situāciju reģionālās mobilitātes jomā, plāno veikt analīzi par iespējām pieejamā finansējuma ietvaros atjaunot darba tirgus politikas pasākumu „Reģionālās mobilitātes veicināšana". Tā īstenošanas kritērijus paredzēts piemērot ekonomiskajai situācijai valstī, kā arī izskatīt iespējas ieviest atsevišķu mikrouzņēmējdarbības un saimnieciskās darbības atbalsta pasākumu reģistrētajiem bezdarbniekiem.

Iepriekšminētie priekšlikumi iekļauti Labklājības ministrijas (LM) sagatavotajā informatīvajā ziņojumā Par 2011.gadā aktīvo darba tirgus politikas pasākumu ieviešanai nepieciešamo finansējumu. Ar to otrdien, 12.oktobrī, iepazīstināta valdība.

2010.gada augusta beigās NVA bija reģistrēti  169 676 bezdarbnieki, no kuriem aktīvās darba tirgus politikas pasākumos iesaistīti 183628 bezdarbnieki. No tiem, 103027 bezdarbniekiem jeb 60% no reģistrētā bezdarbnieku skaita pasākumu laikā tiek nodrošināts arī finansiāls atbalss - algas vai stipendijas veidā.

Pēc LM prognozēm 2011.gadā vidējais reģistrētā bezdarba līmenis būs 14% jeb apmēram 159 000 tūkst. bezdarbnieku. No tiem atbilstoši prognozēm tikai 30% saņems bezdarbnieka pabalstu.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.