darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Izstrādāti grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” | 14.10.2010.

Lai aktīvāk cīnītos pret nereģistrēto nodarbinātību, kā arī saskaņotu un precizētu pašreiz spēkā esošā likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu normas ar attiecīgo direktīvu prasībām, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi grozījumus tajā.

Izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu, ceturtdien, 14.oktobrī, izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē. Tās vēl jāsaskaņo ar ministrijām, kā arī jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

Likumprojekts paredz noteikt nodokļu administrācijai pienākumu iekasēt obligātās iemaksas par 3 mēnešu periodu, ja darba devējs būs pieķerts darbinieku nodarbinot nereģistrēti. Šobrīd likumā ir noteikts, ja nav iespējams noteikt periodu, kurā darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, nodokļu administrācija no darba devēja piedzen valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par visu to  kalendāra mēnesi, kurā pārkāpums ir atklāts.

Tāpat likumprojektā plānots noteikt, ka saimnieciskās darbības veicējam obligātās iemaksas jāveic Latvijā tajā gadījumā, ja tā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta.

Vienlaikus grozījumi paredz, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgūst pārmaksātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu summas par pagājušo laiku, ja tās izveidojušās ne agrāk kā trīs gadus pirms to konstatēšanas dienas.

VSAA būs tiesības norakstīt parādu summas, ja parāda piedziņai būs iestājies trīs vai 10 gadu noilgums atkarībā  no administratīvi tiesisko vai civiltiesisko attiecību esamības.

Likumprojekts nodrošinās 2009.gada 18.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstis uzturas nelikumīgi, 6.panta 3.punkta normas pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.