Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM izstrādājusi koncepciju par minimālās mēneša darba algas noteikšanu | 14.10.2010.

Lai izvēlētos minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas pamatprincipus, aizsargātu darbiniekus no nepamatoti zemām algām, kā arī nodrošinātu iespēju darba devējiem pašiem savlaicīgi paredzēt minimālās mēneša darba algas izmaiņas, Labklājības ministrijā (LM) izstrādāta koncepcija par minimālās mēneša darba algas noteikšanu turpmākajiem gadiem.

Koncepcija ceturtdien, 14.oktobrī, izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē. Tā vēl ir jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

LM koncepcijā piedāvā trīs jaunus minimālās mēneša darba algas noteikšanas pamatprincipus.

Pirmais no tiem paredz noteikt, ka minimālā alga netiek piesaistīta vienam konkrētam makroekonomiskajam rādītājam, bet gan analizējot plašu makroekonomisko rādītāju kopu. Otrais - minimālā alga tiek noteikta un paaugstināta (samazināta) atbilstoši iepriekšējā gada darba ražīguma izmaiņām pirms gada, kurā apstiprina jauno minimālās algas apmēru. Savukārt trešais variants paredz, sākot ar 2012.gadu, minimālo algu noteikt un paaugstināt tā, lai piecu gadu pārejas periodā tās neto apmērs sasniegtu 100 % no Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātās iztikas minimuma patēriņa groza vidējās gada vērtības.

Koncepciju izstrādāja LM izveidota darba grupa, kurā piedalījās arī sociālo partneru pārstāvji.

Vairākums darba grupas locekļu (valsts institūciju pārstāvji un piesaistītais eksperts no Latvijas Bankas) atbalsta LM priekšlikumu par turpmāku minimālās algas noteikšanas 1.variantu, kad minimālās algas pārmaiņas tiek noteiktas atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī. Krasi mainīgās valsts ekonomiskās attīstības situācijā tas ir vienīgais variants, kas ļautu elastīgi reaģēt uz makroekonomikas attīstības pārmaiņām.

Savukārt sociālie partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība atbalsta minimālās algas noteikšanas 3.variantu, jo uzskata, ka šis risinājuma variants ir vienīgais, kas realizēs koncepcijas mērķi.

Plānots, ka minimālo darba algu pārskatīs vienu reizi gadā. Tās apmēru un ieviešanas datumu paredzēts saskaņot ar sociālajiem partneriem Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē (NTSP). Savukārt Ministru kabinets, ņemot vērā NTSP nolēmumu, lēmumu par minimālās algas apmēru pieņems valsts budžeta projekta izstrādes laikā.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.