Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
No 3.novembra vairākiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem ir noteikti „griesti” | 25.10.2010.

No 2010.gada 3.novembra līdz 2012. gada 31.decembrim maternitātes un paternitātes pabalstu apmērs būs 80% no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, informē Labklājības ministrija (LM).

Ja abu iepriekšminēto, aprēķināto pabalstu apmērs pārsniegs 11,51 latu dienā, tad to maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50% no summas virs 11,51 lata. Piemēram, ja sievietei vidējā apdrošināšanas iemaksu alga iepriekšējo 12 mēnešu periodā (divus mēnešus pirms došanas dekrēta atvaļinājumā), bijusi 600 Ls mēnesī vai 20 Ls dienā, tad aprēķinātais pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma 70 kalendārajām dienām būs 963 Ls. Aprēķināt to iespējams pēc šādas formulas 20 Ls X 80% = 16 Ls -11,51 Ls= 4,49 Ls (summa virs 11,51 Ls dienā). 4,49 Ls X 50%=2,24+11,51Ls= 13,75 Ls X 70= 962,5 Ls.

Savukārt, ja sievietei pārejoša darbnespēja saistībā ar grūtniecību un dzemdībām būs iestājusies līdz 2.novembrim un nepārtraukti turpināsies pēc 3.novembra, maternitātes pabalstu viņa saņems līdzšinējā jeb 100% apmērā. Analoģiskas normas attieksies arī uz tiem paternitātes pabalstu saņēmējiem, kuriem atvaļinājums saistībā ar bērna piedzimšanu būs sācies pirms 3.novembra un nepārtraukti turpināsies pēc tā. Arī šādos gadījumos paternitātes pabalsta apmērs būs 100%.

Tāpat ierobežojumi valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu izmaksā attiecas arī uz tiem vecāku pabalstu saņēmējiem, kuriem bērni dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra. Proti, ja aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniegs 11,51 latu dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50% no summas virs 11,51 lata. Piemēram, ja vidējā apdrošināšanas iemaksu alga iepriekšējo 12 mēnešu periodā (divus mēnešus pirms pabalsta piešķiršanas), bijusi 600 Ls mēnesī vai 20 Ls dienā, tad aprēķinātais vecāku pabalsts būs 382 Ls. Aprēķināt to iespējams pēc šādas formulas 20 Ls X 70%=14 Ls - 11,51 Ls=2,49 Ls (summa virs 11,51 Ls dienā). 2,49 Ls X 50%=1,24+ 11,51 Ls=12,75 Ls X30=382,5.

To nosaka 2009.gada 1.jūlija likums Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam.

Šobrīd topošie un jaunie vecāki pabalstu apmēru var aprēķināt, izmantojot pabalstu kalkulatoru. To izveidoja Swedbank Privātpersonu finanšu institūts sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Kalkulators pieejams LM mājas lapā sadaļā Aktuāli - Pabalstu kalkulators (sadarbībā ar www.manasfinanses.lv) http://www.lm.gov.lv/news/id/2200.

Atgādinām, ka valsts ikvienai sociāli apdrošinātai sievietei piešķir maternitātes pabalstu, lai kompensētu darbā negūtos ienākumus, kad sieviete aiziet grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā.

Pabalstu izmaksā divās daļās - par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām un dzemdību atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Piešķirot maternitātes pabalstu, grūtniecības atvaļinājuma 56 un dzemdību atvaļinājuma 56 kalendārās dienas summē, un pabalstu piešķir par kopumā 112 kalendārajām dienām.

Savukārt, lai tēvi varētu iesaistīties savu jaundzimušo bērnu aprūpē, viņiem ir iespēja līdz bērniņa divu mēnešu vecumam izmantot 10 dienu ilgu paternitātes atvaļinājumu. Sociāli apdrošinātie tēvi, kuri šo atvaļinājumu izmanto, saņem paternitātes pabalstu.

Vecāku pabalstu par bērniem, kuri dzimuši pēc 2010.gada 2.maija, piešķir tikai tiem vecākiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un negūst ienākumus kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.