Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM organizēs informatīvu semināru Zemgales reģiona sociālo pakalpojumu sniedzējiem | 27.10.2010.

 logo_esf_mazs.jpg - 11.67 KBsif_2010.gif - 61.14 KBes_ar_uzrakstu.jpg - 8.63 KB

Labklājības ministrija (LM) ceturtdien, 28.oktobrī, plkst.11.00 organizēs informatīvo semināru Zemgales reģiona sociālo pakalpojumu sniedzējiem „Jauna pieeja sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanai".

Seminārā LM speciālisti un piesaistītie eksperti sociālo dienestu un ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu pārstāvjus informēs par jaunas pieejas nepieciešamību, lai pilnveidotu sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanas mehānisma efektivitāti. Tāpat darba gaitā klātesošie iepazīsies ar citu valstu pieredzi sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanā un labas pārvaldības lomu pakalpojumu nodrošināšanas procesā.

Semināra noslēgumā plānota diskusija par sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanas sistēmu.

Seminārs notiks Dobelē, Dobeles novada pašvaldības telpās, Brīvības ielā 15.

Atgādinām, lai izstrādātu jaunu metodiku sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtēšanai, LM ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu līdz 2011.gada jūnijam īstenos projektu „Sociālo pakalpojumu sniedzēju kvalitātes novērtējuma metodikas izstrāde, validācija un ieviešana".

Projekta ietvaros plānots radīt alternatīvu mehānismu sociālo pakalpojumu sniedzēju kontroles nodrošināšanai. Tas paredz, ka sociālie dienesti un ilgstošās sociālās aprūpes iestādes regulāri sagatavos savas darbības pašnovērtējumu un iesniegs to LM.  Pašnovērtējums balstīsies uz vispārpieņemtu kvalitātes standartu un jomas specifisko reglamentējošo prasību pamata. Tas ietvers tādu institūciju vadības un pakalpojumu kvalitātes veidošanas elementu izvērtēšanu, kā darbības plānošana, darbinieku kompetences un izglītības līmenis, klientu apmierinātība, darbības rezultātu sasniegšana utml.

Vispārpieņemtās kvalitātes prasības definēs, balstoties uz CAF (Common Assessment Framework) kvalitātes vadības modeli. Tas radīts Eiropas Publiskās administrācijas institūtam sadarbojoties ar Eiropas dalībvalstu vadošajiem publiskās administrācijas attīstības speciālistiem un sekmīgi darbojas Eiropā jau vairāk kā desmit gadus. Savukārt minētās specifiskās jomas prasības metodikā iekļaus, izvērtējot esošo normatīvo bāzi un veicinot jomas profesionāļu un piesaistīto ekspertu diskusijas par optimālo prasību līmeni sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Pašnovērtējums aizstās esošo kontroles mehānismu, kura ietvaros ministrijas pārstāvji veic sistemātiskas kontroles vizītes pie sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus tas pilnveidos kontroles bāzi, no specifiskām jomas prasībām pārejot uz visaptverošu institūciju darbības novērtējumu.

Projekta ietvaros plānots īstenot virkni informatīvo pasākumu, sākotnēji, lai motivētu sociālo pakalpojumu sniedzējus iesaistīties šīs metodikas izstrādē, vidus posmā, lai veicinātu diskusijas par jomas problēmām, stiprajām un vājajām pusēm, kā arī potenciālajiem risinājumiem nākotnē. Savukārt projekta beigu posmā informatīvo semināru mērķis būs iepazīstināt sociālo pakalpojumu sniedzējus ar projekta rezultātu - pašnovērtējuma metodiku, kas sastāvēs no jautājumu anketas un plaša metodiskā materiāla.

Veicinot teritorijas līdzsvarotu attīstību, visus projekta informatīvos pasākumus LM organizēs pēc reģionu principa (Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale, Rīga).

Sīkāka informācija par projekta aktivitātēm atrodama LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/896.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir  27 694,04 LVL, no kurām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85%, jeb 23 539,93 LVL.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv