Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: bērna ar invaliditāti vecākiem ir tiesības doties pensijā no 57 gadu vecuma | 29.10.2010.

Ja līdz 8 gadu vecuma sasniegšanai bērns ir bijis atzīts par invalīdu un bijis vecāku aprūpē, bērna mātei un tēvam ir tiesības doties pensijā no 57 gadu vecuma. To paredz 2001.gadā veiktie grozījumi likumā Par valsts pensijām, norāda Labklājības ministrija (LM), atsaucoties uz plašsaziņas līdzekļos publicēto informāciju par nesen „slepeni" veiktajām izmaiņām iepriekšminētajā likumā.

LM uzsver, ka, izstrādājot 1995.gadā jauno likumu Par valsts pensijām (spēkā no 1996.gada 1.janvāra), tiesiskās paļāvības principa ievērošanai tā pārejas noteikumos daļēji tika saglabāta virkne atvieglojumu, kādus noteica iepriekšējā likumdošana. Tajā skaitā arī attiecībā uz sievietēm, kurām ir pieci vai vairāk bērni vai bērns invalīds kopš bērnības, un kuras ir audzinājušas šos bērnus vismaz līdz 8 gadu vecumam (nav atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības), ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 20 gadiem.

Turklāt, lai tā nebūtu tikai pārejas perioda norma un neattiektos tikai uz sievietēm, bet arī uz vīriešiem, līdzīga norma tika iekļauta arī likuma Par valsts pensijām 11.pantā. Tātad, ar 2001.gada 20.decembra grozījumiem iepriekšminētais likums tika papildināts ar normu, kas šobrīd nosaka, ka personai, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kura ir audzinājusi vismaz līdz 8 gadu vecumam piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu (nav atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības), ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus ātrāk. Kopš 2008.gada šī norma joprojām ir spēkā.

LM norāda, ka portāla Kas jauns publicētajā rakstā Ciniski ietaupa uz bērnu invalīdu un viņu vecāku rēķina minētā likuma Par valsts pensijām norma par to, ka „personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai (..) bērnu invalīdu, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms noteiktā (pensijas) vecuma sasniegšanas", nekad likumā nav bijusi.

Savukārt, lai noteiktu apdrošināšanas stāžu (kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim), darbojas likuma Par valsts pensijām pārejas noteikumu 1. un 2.punkts. Apdrošināšanas stāžu (līdz 1995.gada 31.decembrim) veido daudzi periodi, t.sk. laiks, kad kopts bērns invalīds līdz 16 gadu vecumam. Šādā gadījumā nav svarīgi, kurā brīdī bērnam ir noteikta invaliditāte. Piemēram, ja bērnam invaliditāte noteikta no dzimšanas un māte viņu kopusi līdz 16 gadu vecumam, tad bērna mātei apdrošināšanas stāžu veidos viss minētais periods, t.i. 16 gadi. Tomēr šī norma nekādā gadījumā nerada tiesības vecākiem doties pensijā ātrāk, uzsver LM.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.