darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno mazināt invaliditātes iestāšanās risku cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti | 04.11.2010.

Lai mazinātu invaliditātes iestāšanās risku personām ar prognozējamu invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) atbilstoši jaunajā Invaliditātes likumā noteiktajam sagatavojusi jaunus noteikumus.

LM izstrādātie Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību ceturtdien, 4.novembrī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

LM uzsver, ka personas ar prognozējamu invaliditāti operatīva ārstēšana un rehabilitācija ir  priekšnosacījums attiecīgās personas funkcionālā stāvokļa uzlabošanai, invaliditātes novēršanai un atgriešanai vai integrēšanai darba tirgū nākotnē.

Pašreiz spēkā esošās tiesību normas neparedz, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), kas veic invaliditātes ekspertīzi, veic arī prognozējamas invaliditātes ekspertīzi. Līdz ar to personas, kurām pastāv invaliditātes risks, saņem ārstniecības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā vispārējā kārtībā, t.i. bez atvieglojumiem jeb bez tiesībām minētos pakalpojumus saņemt prioritāri. Tādējādi operatīva atbalsta trūkums daudzos gadījumos palielina invaliditātes risku.

Noteikumu projekts paredz, ka personas ar prognozējamu invaliditāti prioritārā kārtībā varēs saņemt veselības aprūpes, t.sk., medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. Tomēr konkrēto pakalpojumu veidi, to apjoms, saņemšanas ilgums un termiņi tiks noteikti ārstējošā ārsta izstrādātajā un VDEĀVK apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā. LM uzsver, ka iepriekšminētos pakalpojumus varēs saņemt, kamēr personai ir piešķirts prognozējamas invaliditātes statuss.

Ja personām ar slimības vai traumas radītiem funkcionēšanas ierobežojumiem, netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, kas var būt par iemeslu invaliditātes noteikšanai, tad saskaņā ar Invaliditātes likumu, kas stāsies spēkā ar 2011.gada 1.janvāri, ir paredzēts noteikt prognozējamu invaliditāti.

Prognozējamas invaliditātes gadījumā invaliditātes grupu vēl nenosaka, bet atbilstoši ārstējošā ārsta izstrādātajam individuālajam rehabilitācijas plānam, tiek veikti pasākumi šīs personas invaliditātes riska mazināšanai.

Pēc LM aprēķiniem gadā varētu būt 1440 cilvēki ar prognozējamu invaliditāti.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.