Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM rosina pieteikties finansējuma piesaistei starptautiskajos projektu konkursos labklājības nozarē | 05.11.2010.

Labklājības ministrija rosina institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sadarbības partnerus pieteikties finansējuma piesaistei šobrīd aktuālajos starptautiskajos projektu konkursos labklājības nozarē.

Pašlaik finansējums ir pieejams trīs sadarbības programmās:

1.Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. 1.projektu konkurss norisinās no šā gada 23.augusta līdz 29.novembrim. Programmas ietvaros var saņemt finansējumu sociālās un veselības aprūpes jomās. Plašāka informācija par pieejamo atbalstu pieejama mājas lapā http://www.estlatrus.eu.

2. Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. 2. atklātais projektu konkurss norisinās no 8.oktobra līdz 2010.gada 14.decembrim. Vairāk informācija pieejama programmas mājas lapā www.estlat.eu. 

3. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā (Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013). 5.projektu konkurss programmā tiks izsludināts 2010. gada 15.novembrī. Programmas ietvaros varēs saņemt atbalstu sociālās iekļaušanas veicināšanai. Konkursā var piedalīties nacionālās un reģionālās iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un tām līdzvērtīgas organizācijas. Plašāka informācija par konkursu pieejama mājas lapā www.centralbaltic.eu.

Informācija par visām programmām kopumā atrodama LM mājas lapā www.lm.gov.lv sadaļā „ES programmas" jeb šeit: http://www.lm.gov.lv/text/1764. LM aicina interesentus arī turpmāk aktīvi sekot līdzi aktuālajai informācijai par projektu iesniegumu konkursiem starptautisko programmu ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.