Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Precizēta vecāku pabalsta minimālā apmēra aprēķināšana | 09.11.2010.

Lai noteiktu, kā pēc 2010.gada 1.novembra tiek aprēķināts vecāku pabalsta minimālais apmērs vienā kalendāra dienā, Labklājības ministrija (LM) precizējusi vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību.

To paredz otrdien, 9.novembrī, valdībā apstiprinātie LM sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība.

Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalsta aprēķināšanai un pabalsta apmēru ar 2010.gada 1.novembri aprēķina par perioda kalendāra dienām nevis mēnešiem, kā līdz šim. Līdz ar to noteikumi papildināti ar formulu, pēc kuras aprēķinās vecāku pabalsta minimālo apmēru vienā kalendāra dienā: Pvd = (Pvsnp x 2 x 0,7 x 12): 365. Pvd ir vecāku pabalsta minimālais apmērs vienā kalendāra dienā. Pvsnp ir vecāku pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs.

Vecāku pabalsta minimālais apmērs ir 70 % no pabalsta pieprasīšanas dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra. Pašreiz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 45 Ls mēnesī, Pvsnp (45 Ls) x 2 x 0,7 = 63 Ls. Tas ir vecāku pabalsta minimālais apmērs mēnesī. Savukārt, lai aprēķinātu vecāku pabalsta minimālo apmēru vienā kalendāra dienā, augstāk minētā summa - 70 % no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (Pvsnp x 2 x 0,7), tiek reizināta ar mēnešu skaitu gadā (t.i. 12) un dalīta ar dienu skaitu gadā (t.i. 365 dienas).

Saskaņā ar likumu Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, sākot ar 2010.gada 1.novembri, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalsta apmēra noteikšanai darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem aprēķinās tāpat kā pārējiem valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem. Proti, darba ņēmējam to noteiks no viņa iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot 2 mēnešus pirms piešķirts pabalsts. Pašnodarbinātajam to noteiks no viņa iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot 3 mēnešus pirms ceturkšņa, kad piešķirts pabalsts.

Savukārt līdz 2010.gada 31.oktobrim vidējo apdrošināšanas iemaksu algu vecāku pabalsta apmēra noteikšanai aprēķināja saskaņā ar likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu pārejas noteikumos ietvertajām formulām.

Saskaņā ar LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2010.gada pirmajā pusgadā vecāku pabalstu saņēma 14 299 cilvēki.

Atgādinām, ja vecāku pabalstu saņēmējiem, kuriem bērni dzimuši pēc 2010.gada 2.novembra, aprēķinātā pabalsta apmērs pārsniegs 11,51 latu dienā, izmaksājamā pabalsta maksimālais apmērs dienā būs 11,51 lats + 50% no summas virs 11,51 lata.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.