darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM izstrādāti jauni invaliditātes noteikšanas kritēriji | 11.11.2010.

Lai invaliditātes noteikšanas process būtu ērtāks un caurredzamāks ikvienam, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi jaunus prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijus.

Tie iekļauti Ministru kabineta noteikumu projektā Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritēriji, termiņi un kārtība, kurš ceturtdien, 11.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Saskaņā ar noteikumu projektu prognozējamu invaliditāti plānots noteikt, ja cilvēkam 26 nedēļas turpināsies pārejoša darba nespēja un/vai nepārtraukta ārstēšana, ko pamatos ārstējošā ārsta izsniegtie dokumenti. Tāpat to noteiks, ja cilvēkam būs konstatēti slimības vai traumas radīti funkcionēšanas ierobežojumi, kuri vēl nav uzskatāmi par pietiekoši stabiliem un nemainīgiem nākamo 6 mēnešu laikā.

Atšķirībā no līdzšinējām prasībām, plānots, ka prognozējamas invaliditātes ekspertīzei papildus būs jāiesniedz arī ģimenes/ārstējošā ārsta sagatavots cilvēka ar prognozējamu invaliditāti individuālā rehabilitācijas plāna projekts, kuru Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) varēs nosūtīt arī elektroniski vai pa pastu.

Noteikumu projektā precizēti invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritēriji. Tāpat precizēti kritēriji, kādi nepieciešami, lai noteiktu īpašu kopšanu cilvēkam ar invaliditāti, kurš pārsniedzis 18 gadu vecumu. Vienlaikus noteikti arī kritēriji invaliditātes noteikšanai bērniem līdz 18 gadu vecumam.

Plānots, ka iesniegumu ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi varēs iesniegt ne tikai klātienē, bet arī elektroniski vai nosūtīt pa pastu.

Savukārt, lai atvieglotu invaliditātes ekspertīzes veikšanu cilvēkiem ar anatomiskiem defektiem un smagām slimībām, paredzēts, ka VDEĀVK to varēs veikt bez cilvēka klātbūtnes. Tas būs iespējams, ja ārsta eksperta rīcībā būs pietiekoša medicīniskā un cita veida informācija, kas nepieciešama cilvēka funkcionēšanas ierobežojuma izvērtēšanai (nenorādot konkrētas slimības un anatomiskos defektus).

LM uzsver, ka netiek mainītas līdzšinējās medicīniskās indikācijas invaliditātes noteikšanai bērnam un bērna invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai, medicīniskās indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai. Tāpat spēkā paliek līdzšinējie anatomiskie defekti invaliditātes noteikšanai bez atkārtota izmeklēšanas termiņa norādes, kā arī kritēriji, kas nosaka iespēju sniegt invalīdam ieteikumu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Atgādinām, ka no 1.janvāra bērna ar invaliditāti statusu noteiks bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Tas nozīmē, ka bērniem ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un personai, kas viņu pavada, būs nodrošinātas tiesības bez maksas izmantot Latvijas Republikas teritorijā visu veidu sabiedrisko transportu.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas Latvijā pašlaik ir apmēram 134 tūkst. cilvēki ar invaliditāti. Savukārt 2010.gada 9 mēnešos ir 1060 cilvēki ar prognozējamu invaliditāti.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.