Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM paredzējusi nodrošināt atbalstu mājokļa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti | 11.11.2010.

Lai cilvēkiem ar invaliditāti atvieglotu ikdienas darbības mājās, tostarp, radītu iespēju pašiem sevi aprūpēt, Labklājības ministrija (LM) paredzējusi nodrošināt atbalstu mājokļa pielāgošanai cilvēkiem ar invaliditāti.

Tas noteikts Ministru kabineta noteikumu projektā Atbalsta mājokļa pielāgošanai personām ar invaliditāti saņemšanas nosacījumi un saņemšanas kārtība, kurš ceturtdien, 11.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Projekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar atbalstu plānots pilnībā vai daļēji atlīdzināt samaksātos kredīta procentus atbilstoši kredīta līgumam par cilvēka, viņa vecāku, bērnu vai likumiskā pārstāvja īpašumā vai lietošanā esoša mājokļa pielāgošanu cilvēka ar invaliditāti vajadzībām. Tas būs iespējams šādos gadījumos: ja īpašumu vai mājokli lietos cilvēks ar 1. grupas invaliditāti, ar 2. grupas redzes vai dzirdes invaliditāti un cilvēks līdz 18 gadu vecumam, kuram nepieciešama īpaša kopšana.

Atbalstu sniegs, piešķirot no valsts budžeta līdzekļiem finansējumu, lai cilvēkam atlīdzinātu samaksātos kredīta procentus atbilstoši kredīta līgumam, kurš noslēgts ar Latvijas Republikā reģistrētu kredītiestādi ar mērķi pielāgot mājokli.

Lai saņemtu atbalstu, cilvēkam LM būs jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kuri pierāda atbalsta objektīvu pamatotību. Plānots, ka būs jāiesniedz tikai tāda informācija (dokumentu veidā), kuru LM pati nevarēs iegūt no citām institūcijām. Visus dokumentus būs iespējams nosūtīt arī elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai pa pastu.

Atšķirībā no līdzšinējām prasībām, papildus būs jāiesniedz arī īres līguma kopija, ja mājoklis, kuru paredzēts pielāgot, tiek īrēts (jo viens no atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir īres līgums vismaz uz pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas) un mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana mājokļa pielāgošanai, ja atbalsta pieprasītājs pats nav mājokļa īpašnieks.

Kopiju notariāla apliecināšana nebūs obligāta. Tādējādi kopijas varēs apliecināt organizācija, kura izdevusi dokumenta oriģinālu. Plānots, ka iesniegumu reģistrēšana LM notiks vispārējā kārtībā. Proti, LM nav paredzēts uzturēt atsevišķu, speciālu reģistru.

Par atbalsta piešķiršanu lems labklājības ministra izveidota komisija, kuras sastāvā būs LM, Ekonomikas un Finanšu ministriju pārstāvji. Ja LM attiecīgajā gadā nebūs piešķirts valsts budžeta finansējums atbalsta piešķiršanai, tad atbalsta saņemšanai cilvēku uzņems rindā.

Saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegto informāciju līdz 2010.gada 1.septembrim reģistrēti 9070 cilvēki ar 1. invaliditātes grupu, 230 cilvēki ar 2. grupas dzirdes invaliditāti, 3293 cilvēki ar 2. grupas redzes invaliditāti un 1684 cilvēki līdz 18 gadu vecumam, kuriem nepieciešama īpaša kopšana.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.