Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno nodrošināt valsts apmaksātus psihologa pakalpojumus cilvēkiem, kuriem pirmo reizi piešķirta invaliditāte | 11.11.2010.

Lai veicinātu bērnu ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļu vienlīdzīgas iespējas iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, Labklājības ministrija (LM) plāno nodrošināt no valsts budžeta apmaksātus psihologa pakalpojumus.

Tos varēs izmantot bērni līdz 18 gadiem, kuriem pirmo reizi ir piešķirta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, kā arī viņu likumiskie pārstāvji. Minētais psihologa pakalpojums būs pieejams no 2011.gada 1.janvāra. 

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts Psihologa pakalpojuma personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim apjoms un pakalpojuma saņemšanas kārtība ceturtdien, 11.novembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā. 

Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, plānots, ka cilvēkam, ja viņš jau būs sasniedzis 18 gadu vecumu, vai viņa likumiskajam pārstāvim pašvaldības sociālajā dienestā būs jāiesniedz rakstveida iesniegums par psihologa pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumu varēs iesniegt arī elektroniski vai nosūtīt pa pastu.

Savukārt pašvaldības sociālais dienests pieņems un pārbaudīs iesniegumu, kā arī izvērtēs vai pakalpojuma pieprasītājs atbilst psihologa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem. Vienlaikus pakalpojuma pieprasītāju reģistrēs minētā pakalpojuma saņemšanai, nosakot sniedzamā pakalpojuma apjomu un tā sniedzēju. Lēmumu par psihologa pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu sociālais dienests pieņems 10 darba dienu laikā. 

Samaksu par sniegto psihologa pakalpojumu Labklājības ministrija pašvaldības sociālajam dienestam pārskaitīs 10 darba dienu laikā pēc pašvaldības sociālā dienesta atskaites saņemšanas.

Plānots, ka cilvēks ar invaliditāti, kā arī viņa likumiskais pārstāvis kopā varēs izmantot līdz divām 45 minūšu konsultācijām. Vienas konsultācijas cena nepārsniegs 9 latus. 

Saskaņā ar bērniem piešķirtās pirmreizējās invaliditātes intensitātes analīzi paredzēts, ka psihologa palīdzība būs nepieciešama apmēram 940 bērniem ar invaliditāti, kuriem invaliditāte noteikta pirmo reizi, kā arī viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2009.gadā pirmreizēji invaliditāte tika noteikta 853 bērniem līdz 16 gadu vecumam (2008.gadā - 927). 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.