Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: 2.pensiju līmenī novirzīs iemaksas 2% apmērā | 25.11.2010.

2011. un 2012. gadā 2.pensiju līmenī novirzīs iemaksas 2% apmērā, tādējādi, nodrošinot papildu līdzekļus valsts sociālās apdrošināšanas budžeta deficīta segšanai, kā arī pilnvērtīgu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu personām. 

Savukārt 2013.gadā un turpmāk 2.pensiju līmenī iemaksu likme būs 6%. Līdz šim likums paredzēja noteikt 2011.gadā 4% iemaksu likmi 2.pensiju līmenī.

Ņemot vērā iepriekšminēto, 2011. un 2012.gadā valsts sociālās apdrošināšanas budžetā būs iespējams nodrošināt papildu līdzekļus attiecīgi 44,9 milj. latu un 114,6 milj. latu apmērā (attiecībā pret tajos gados plānotajiem iemaksu ieņēmumiem).

Par to ceturtdien, 25.novembrī, vienojās valdība, izskatot Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos Grozījumus Valsts fondēto pensiju likumā. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Samazinot iemaksu likmi 2.līmeņa pensiju shēmā, attiecīgi palielināsies iemaksu likme 1.līmeņa pensiju shēmā (2.līmeņa likmes samazinājums ir vienāds ar 1.līmeņa likmes palielinājumu). Savukārt 1.līmeņa pensiju kapitāla „ienesīgums" ir proporcionāls ikgadējām iemaksu algu summas izmaiņām valstī. 2.līmeņa ienesīgums ir atkarīgs no ieguldījumu pensiju plānu peļņas vai zaudējumiem, kur visus ar pensiju plāna ieguldījumiem saistītos riskus uzņemas paši pensiju plāna dalībnieki.

Tas, vai iemaksu likmes pārdale starp pensiju līmeņiem negatīvi ietekmēs personas nākotnes pensijas apmēru, ir atkarīgs no tā, vai vidējais ienesīgums 2.pensiju līmenī personai laika periodā līdz pensionēšanās brīdim būs bijis lielāks par indeksu, kas piemērots 1.pensiju līmeņa kapitāla indeksācijai.

Iepriekšminētās izmaiņas attieksies tikai uz tiem cilvēkiem, kuriem vecuma pensija vēl nav piešķirta.

Uz 2010. gada 30. septembri  2.pensiju līmenī bija 1,118 milj. dalībnieki, no tiem 641 091 bija obligātie, 477 561 brīvprātīgie . Uzkrātais shēmas kapitāls uz 2010.gada 30.septembri ir  791,1 milj. latu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.