darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprināti grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu” | 25.11.2010.

Lai nodrošinātu papildu finanšu līdzekļus valsts sociālās apdrošināšanas budžeta deficīta segšanai 2011. un 2012.gadā, kā arī veicinātu sociālās apdrošināšanas sistēmas darbību ilgtermiņā, ceturtdien, 25.novembrī, valdībā apstiprinātas izmaiņas likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu.

Saskaņā ar izmaiņām likums nosaka, ka persona ir sociāli apdrošināta pret bezdarbu, darba negadījumiem, invaliditāti, maternitāti, slimībām un vecāku pabalstam neatkarīgi no iemaksu nomaksas fakta. Savukārt pensiju apdrošināšanai persona ir sociāli apdrošināta tikai tad, ja par viņu ir faktiski veiktas iemaksas. Minētie grozījumi piemērojami iemaksām, kas veiktas no 2011.gada 1.janvāra.

Tāpat noteikts, ka ar 2011.gada 1.janvāro iemaksu likme darba ņēmējam vispārīgajā gadījumā būs 35,09%, no tiem darba devējs maksās 24,09%, bet darba ņēmējs - 11%.

Likums paredz noteikt nodokļu administrācijai pienākumu iekasēt obligātās iemaksas par 3 mēnešu periodu, ja darba devējs būs pieķerts darbinieku nodarbinot nereģistrēti. Šobrīd likumā ir noteikts, ja nav iespējams noteikt periodu, kurā darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba, uzņēmuma, graudniecības vai pārvadājuma līgumu, nodokļu administrācija no darba devēja piedzen valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par visu to  kalendāra mēnesi, kurā pārkāpums ir atklāts.

Tāpat likumā noteikts, ka saimnieciskās darbības veicējam obligātās iemaksas jāveic Latvijā tajā gadījumā, ja tā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta.

Vienlaikus grozījumi paredz, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgūst pārmaksātās sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālo pabalstu summas par pagājušo laiku, ja tās izveidojušās ne agrāk kā trīs gadus pirms to konstatēšanas dienas. VSAA būs tiesības norakstīt parādu summas, ja parāda piedziņai būs iestājies trīs vai 10 gadu noilgums atkarībā  no administratīvi tiesisko vai civiltiesisko attiecību esamības.

Grozījumi likumā vēl jāpieņem Saeimai.

Likumprojekts nodrošinās 2009.gada 18.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstis uzturas nelikumīgi, 6.panta 3.punkta normas pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.