Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Starptautiskajā Invalīdu dienā labklājības ministre aicina kopīgi veicināt cilvēktiesības | 03.12.2010.

Šodien, 3.decembrī, atzīmējot Starptautisko Invalīdu dienu, labklājības ministre Ilona Jurševska uzsver: „Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības un iekļaušanos sabiedrībā, nozarē veikta virkne būtisku uzlabojumu un saglabāts noteiktais atbalsts. Tomēr jāatzīst, ka  arī darāmā vēl ir ļoti daudz gan efektīvi ieguldot Eiropas Savienības līdzekļus, gan uzlabojot situāciju pašu spēkiem."

Straujāku situācijas uzlabošanos, īpaši vides pieejamības jautājumu risināšanu, ir iespējams panākt tikai kopīgiem spēkiem, sekmīgi sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām un veidojot cilvēkiem ar invaliditāti iekļaujošāku un saprotošāku sabiedrību. Nereti tieši izpratnes trūkums sabiedrībā kavē cilvēku ar invaliditāti motivāciju sekmīgi līdzdarboties sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Labklājības ministre atzinīgi novērtē pilsoniskās sabiedrības vēlmi un aktīvo līdzdalību būtisku lēmumu pieņemšanā. Pēdējos gados cilvēku ar invaliditāti pārstāvošās nevalstiskās organizācijas īpaši aktīvi iesaistās Labklājības ministrijas organizētajās darba grupās un sanāksmēs, izsakot priekšlikumus normatīvo aktu izstrādes procesā.

Kā vienu no būtiskākajiem paveiktajiem darbiem ministre min to, ka šī gada  pavasarī Saeima 3.lasījumā pieņēma Invaliditātes likumu, kura mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku personām ar prognozējamu invaliditāti, kā arī mazināt invaliditātes sekas un sociālās atstumtības risku personām ar invaliditāti. Likums nosaka vairākus jaunus no valsts budžeta apmaksātus pakalpojumus personām ar invaliditāti.

Tā, piemēram, no nākamā gada līdz 2013.gadam būs pieejami asistenta pakalpojumi pašvaldībā cilvēkam ar pirmās grupas redzes invaliditāti, kurš nesaņem valsts pabalstu.

Tāpat būs pieejami surdotulka pakalpojumi izglītībai cilvēkam, kuram dzirdes traucējumi nav kompensējami ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Šos pakalpojumus līdz 480 akadēmiskajām stundām viena mācību gada laikā varēs saņemt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apgūšanai. Savukārt ģimenēm, kurās bērnam pirmreizēji noteikta invaliditāte, būs pieejamas psihologa konsultācijas.

Tāpat Latvijā 2010.gada 30.septembrī ir stājies spēkā Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols. Līdz ar to Latvija ir pilnībā uzņēmusies ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām un tās Fakultatīvajā protokolā iekļautās saistības.

Informāciju sagatavoja:

Liene Užule, labklājības ministres preses sekretāre, 67021666, 26519920,  liene.uzule@lm.gov.lv