darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Papildinās Profesiju klasifikatoru | 14.12.2010.

Lai papildinātu un aktualizētu Profesiju klasifikatoru, Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi grozījumus tajā.

Izmaiņas Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību otrdien, 14.decembrī, apstiprinātas valdībā. 

Ņemot vērā saņemtos valsts iestāžu, valsts un privāto uzņēmumu priekšlikumus, Profesiju klasifikators papildināts ar jaunām profesijām zinātnes, mūzikas, ražošanas, pārtikas un kuģu būvēšanas jomā. Tāpat noteikumos iekļauta reglamentētā profesija Sertificēts eksperts sugu un biotopu aizsardzības jomā, lai saskaņotu noteikumus ar normatīvo aktu par reglamentētām profesijām.

Tāpat Profesiju klasifikators papildināts ar septiņpadsmit profesiju standartiem - Meža mašīnu operators, Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists, Ceļojumu konsultants, Viesu uzņemšanas dienesta speciālists, Automehāniķis, Meža mašīnu mehāniķis, Kokapstrādes operators, Dispečers (iekšlietu jomā), Viesnīcas istabenis un Tirdzniecības zāles darbinieks, Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris, Mehatronikas inženieris, Ainavu arhitekts, Vides pārvaldības speciālists, Sociālais darbinieks, Pastorālais konsultants un Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā). 

Profesiju klasifikatora mērķis ir apstiprināt sistematizētu profesiju sarakstu - Profesiju klasifikatoru un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu valstī starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu. Saskaņā ar Darba likumu, noslēdzot darba līgumu, tajā obligāti jānorāda darbinieka profesija (arods, amats, specialitāte) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu.

Labklājības ministrija (LM) atgādina, ja darba devēji ir konstatējuši, ka no jaunā Profesiju klasifikatora ir izslēgtas uzņēmumam vajadzīgās profesijas vai arī tajā nepieciešams iekļaut jaunas profesijas, priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām Profesiju klasifikatorā darba devējiem jāiesniedz LM. Tie jāsūta uz oficiālo mājas lapas adresi lm@lm.gov.lv.

Iesniedzot priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, ir jānorāda profesijas nosaukums, pamatojums tās nepieciešamībai (amata apraksts, profesijas standarts, u.c.), profesijas paredzamā vieta klasifikācijā, kā arī profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Atgādinām, ka 2008.gadā SDO ir apstiprinājusi jaunu starptautisku profesiju klasifikatoru „International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)", kas Latvijai jāizmanto jau 2010.gada oktobra apsekojumā un 2011.gada tautas skaitīšanā. 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, , Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.