darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprināti jauni noteikumi par invaliditātes apliecības izsniegšanu | 21.12.2010.

Lai noteiktu kārtību, kādā cilvēkiem ar invaliditāti izsniedz invaliditāti apliecinošu dokumentu, kā arī noteiktu vienotu dokumenta paraugu un uzskaites kārtību, otrdien, 21.decembrī, valdībā apstiprināti jauni noteikumi.

Tos bija nepieciešams izstrādāt, jo no 2011.gada 1.janvāra spēkā stājas Invaliditātes likums.

Atbilstoši noteikumiem Invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas un uzskaites kārtība Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (komisija), tāpat kā līdz šim, izsniegs invalīda apliecinošu dokumentu - invalīda apliecību. Invalīda apliecību cilvēki varēs saņemt bez maksas.

Lai saņemtu invalīda apliecību, personai ar invaliditāti vai tā likumiskajam pārstāvim jebkurā Komisijas struktūrvienībā būs jāiesniedz iesniegums. Iesniegumā nepieciešams norādīt personas vārdu, uzvārdu, faktisko dzīvesvietas adresi, ja tā atšķiras no deklarētās, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi. To varēs izdarīt arī mutiski. Tāpat iesniegumu būs tiesības iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt iesniegumu pa pastu. Iesniegumam nepieciešams pievienot arī fotogrāfiju (3x4 cm). Fotogrāfija nebūs jāpievieno, ja invaliditāte noteikta bērnam, kas jaunāks par trīs gadiem. 

Tāpat paredzēts invalīda apliecību izsniegt dienā, kad pieņemts lēmums par invaliditātes noteikšanu. Ja tas nav iespējams, piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas to nosūtīs ierakstītā pasta sūtījumā. Gadījumos, kad, iesniedzot iesniegumu, personas fotogrāfija nebūs pievienota, komisija invalīda apliecību izsniegs vai nosūtīs piecu darba dienu laikā pēc tās saņemšanas.

Tā kā apliecība ir numurēts stingrās uzskaites dokuments, par tās saņemšanu saņēmējam būs jāparakstās invalīda apliecību uzskaites žurnālā.

Vienlaikus noteikumi paredz kārtību, kādā atkārtoti tiek izsniegta invalīda apliecība, ja tā nozaudēta, bojāta, iznīcināta, prettiesiski atsavināta, mainījušies personas dati, kā arī, ja beidzies apliecības derīguma termiņš.

Saņemot pakalpojumu, kura saņemšanai cilvēkiem ar invaliditāti paredzēti atvieglojumi, invalīda apliecība apliecina cilvēka ar invaliditāti tiesisko stāvokli, proti, to, ka cilvēkam ir noteikta invaliditāte un viņš ir tiesīgs saņemt attiecīgo pakalpojumu ar normatīvajos aktos noteiktajiem atvieglojumiem. Piemēram, uzrādot invalīda apliecību, cilvēkiem ar I grupas un II grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, kā arī cilvēka ar I grupas invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti pavadonim ir tiesības bez maksas izmantot visu  veidu sabiedrisko transportu, izņemot taksometrus.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas uz 2010.gada 1.jūliju Latvijā bija 138 482 personas ar invaliditāti.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.