Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
2011.gada 19.janvārī stāsies spēkā Latvijas un Krievijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā | 22.12.2010.

2011.gada 19.janvārī stāsies spēkā Latvijas un Krievijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (turpmāk - Līgums).

Līguma mērķis ir uzlabot sociālo drošību tiem, kuri ir strādājuši gan Latvijā, gan Krievijā.

„Šī sadarbības līguma izstrāde ir būtisks solis, lai sakārtotu attiecības ar Krieviju sociālās drošības jomā. Tas ir nozīmīgi, jo daudzi cilvēki maina dzīvesvietu vai strādā otrā valstī, un viņiem ir svarīgi būt drošiem par savām sociālajām garantijām," uzsver Labklājības ministrijas (LM) speciālisti.

Līgums ir izstrādāts, ievērojot proporcionalitātes principu, kas noteic, ka, iestājoties tiesībām uz pensiju, katra valsts proporcionāli tās teritorijā uzkrātajam apdrošināšanas periodam veiks pensiju izmaksu. Tāpat līgums ļaus summēt abās pusēs nostrādāto darba stāžu, lai noteiktu tiesības uz pensiju.

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, lai saņemtu pensiju, apdrošināšanas stāžam Latvijā ir jābūt ne mazākam par desmit gadiem. Piemēram, cilvēks Latvijā ir strādājis piecus gadus - no 2001. līdz 2006.gadam, bet pirms tam piecus gadus - no 1996. līdz 2001.gadam - Krievijā. Viņam, nosakot tiesības uz pensiju Latvijā, tiks summēti darba periodi abās valstīs - tiks ņemti vērā ne tikai pieci Latvijā nostrādātie gadi, bet arī pieci gadi Krievijā. Tas nozīmē, ka Latvija piešķirs pensiju par pieciem gadiem, bet Krievijas pienākums būs maksāt pensiju par pieciem šajā valstī nostrādātajiem gadiem.

Savukārt apdrošināšanas stāžs līdz 1991.gadam Latvijā un Krievijā tiks ņemts vērā tajā dalībvalstī, kurā persona dzīvo uz pensijas pieprasīšanas brīdi. Piemēram, Latvijas nepilsonim (kurš dzīvo Latvijā) ir apdrošināšanas stāžs Krievijā no 1980.gada līdz 1989.gadam, par kuru neviena valsts viņam nav piešķīrusi pensiju. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem pensiju par šo stāžu viņam piešķirs Latvija saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Pensijas, kas piešķirtas pirms Līguma spēkā stāšanās, uz personas iesnieguma pamata, var tikt pārskatītas saskaņā ar Līguma noteikumiem. Šāda pārskatīšana nedrīkst samazināt pensijas apmēru.

Lai saņemtu pensiju, personām ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (pēc dzīvesvietas), kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas stāžu, piemēram, darba grāmatiņu.

Šobrīd Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus sociālās drošības jomā ar Ukrainu, Baltkrieviju, Kanādu, Amerikas Savienotajām valstīm, kā arī pagaidu līgumu starp LM un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem. 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.