darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Plānots uzlabot darbinieku informēšanas un konsultēšanās tiesības ES mēroga komercsabiedrībās un to grupās | 23.12.2010.

Lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/38/EK pārstrādātas versijas prasības par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās, Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi attiecīgu likumprojektu. 

LM sagatavotais likumprojekts Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums ceturtdien, 23.decembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.

Likumprojekta mērķis ir uzlabot darbinieku informēšanas un konsultēšanās tiesības Eiropas Savienības (ES) mēroga komercsabiedrībās un to grupās. Minētās tiesības plānots padarīt efektīvāk īstenojamas, nodrošinot darbinieku pārnacionālu informēšanas un konsultēšanās tiesību efektivitāti, veicinot jaunu Eiropas Darbinieku (Uzņēmumu) padomju izveidi un tādējādi arī šādu padomju skaita pieaugumu. Tāpat paredzēts veicināt juridisko noteiktību Eiropas Darbinieku padomju izveidē un darbībā, kā arī nodrošināt labāku saikni starp citām direktīvām, kas regulē darbinieku informēšanas un konsultēšanās noteikumus. 

Likumprojekts attieksies uz ES mēroga komercsabiedrībām, kas reģistrētas Latvijā, ES mēroga komercsabiedrības uzņēmumiem, kas reģistrēti vai atrodas Latvijā, un ES mēroga komercsabiedrību grupā ietilpstošām komercsabiedrībām, kas reģistrētas Latvijā. Vienlaikus likumprojektā paredzēts, ka ES mēroga komercsabiedrību un to grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likuma noteikumi nav piemērojami kuģu apkalpēm, kas nodarbinātas uz kuģiem, kurus izmanto komercdarbībā.

Atgādinām, ka ES informēšana un konsultēšanās ar ES mēroga komercsabiedrību un to grupu darbiniekiem sākotnēji tika regulēta ar Padomes direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās. Tās prasības tika pārņemtas ar likumu „Par Eiropas Kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem".

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.