Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno vienkāršot sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju | 10.04.2008.

Lai paplašinātu iedzīvotāju iespējas saņemt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, Labklājības ministrija (LM) plāno vienkāršot sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtību un iesniedzamās informācijas apjomu. 

Atvieglojot sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtību, paredzēts, ka sociālo pakalpojumu sniedzējiem, reģistrējoties Sociālo pakalpojumu pārvaldē (SPP), turpmāk būs jāiesniedz tikai aizpildīts iesniegums un statūtu (nolikuma) kopija. Iesniegumā pakalpojumu sniedzējam būs jāapliecina atbilstība pārtikas aprites, ugunsdrošības un sanitārajām normām. Šobrīd papildus iesniegumam un statūtiem ir jāiesniedz arī 3 uzraugošo iestāžu izziņas par atbilstību pārtikas aprites, ugunsdrošības un sanitārajām normām.

Plānots, ka reģistrācijas apliecības tiks izdotas bez termiņa ierobežojuma. Patlaban reģistrācijas apliecību derīguma termiņš ir 5 gadi. Tiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas jau ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, iepriekšējā reģistrācijas apliecība būs derīga līdz tajā noteiktajam termiņam un jaunas reģistrācijas apliecības saņemšanai pietiks ar iesniegumu SPP.  

Tāpat sociālo pakalpojumu reģistrā paredzēts iekļaut plašāku un precīzāku informāciju par katru reģistrēto pakalpojumu sniedzēju. Tā, piemēram, jānorāda pakalpojuma sniedzēja juridiskais statuss, ietverot ziņas par visām pakalpojuma sniedzēja institūcijām un filiālēm, jāuzskaita visi piedāvātie pakalpojumi. Līdztekus iepriekšminētajam reģistrā atbilstoši pēdējās SPP veiktās pārbaudes rezultātiem paredzēts norādīt arī pakalpojuma sniedzēja atbilstību vai neatbilstību Ministru kabineta noteiktajām prasībām. Tāpat reģistrā paredzēts iekļaut ziņas par pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra un tā pamatojumu.

Paplašinot sociālo pakalpojumu klāstu, kurus nedrīkstēs sniegt nereģistrēti pakalpojumu sniedzēji, papildus līdzšinējiem pakalpojumiem (aprūpe ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, krīzes centri, patversmes, dienas aprūpes centri) plānots iekļaut jaunus sociālo pakalpojumu veidus, piemēram, grupu dzīvokļus, pusceļa mājas, specializētās darbnīcas.  

Saskaņā ar plānotajām izmaiņām, valsts nodeva par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības vai tās dublikāta izsniegšanu būs 7 lati - tikpat, cik līdz šim bija jāmaksā par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības vai tās dublikāta izsniegšanu.

Pēc LM apkopotās informācijas SPP iepriekšējos gados vidēji gadā izsniegusi 147 sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības vai to dublikātus. Paredzams, ka arī nākamajos gados tiks izsniegtas aptuveni 145 apliecības ik gadus. 

Iepriekšminētās izmaiņas paredzētas LM izstrādātajos Ministru kabineta noteikumu projektos Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā un Noteikumi par valsts nodevas apmēru par sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības vai tās dublikāta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību, kā arī grozījumos Noteikumos par Sociālo pakalpojumu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Visi noteikumu projekti šodien, 10.aprīlī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv
Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv