Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Mazinās invaliditātes iestāšanās risku cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti | 28.12.2010.

Lai mazinātu invaliditātes iestāšanās risku personām ar prognozējamu invaliditāti, Labklājības ministrija (LM) atbilstoši jaunajā Invaliditātes likumā noteiktajam sagatavojusi jaunus noteikumus.

LM izstrādātie Ministru kabineta Noteikumi par personai ar prognozējamu invaliditāti prioritāri sniedzamo invaliditātes riska mazināšanai paredzēto pakalpojumu veidiem, apjomu, saņemšanas nosacījumiem un saņemšanas kārtību otrdien, 28.decembrī, apstiprināti valdībā.

LM uzsver, ka personas ar prognozējamu invaliditāti operatīva ārstēšana un rehabilitācija ir  priekšnosacījums attiecīgās personas funkcionālā stāvokļa uzlabošanai, invaliditātes novēršanai un atgriešanai vai integrēšanai darba tirgū nākotnē.

Pašreiz spēkā esošās tiesību normas neparedz, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), kas veic invaliditātes ekspertīzi, veic arī prognozējamas invaliditātes ekspertīzi. Līdz ar to personas, kurām pastāv invaliditātes risks, saņem ārstniecības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā vispārējā kārtībā, t.i. bez atvieglojumiem jeb bez tiesībām minētos pakalpojumus saņemt prioritāri. Tādējādi operatīva atbalsta trūkums daudzos gadījumos palielina invaliditātes risku.

Atbilstoši Invaliditātes likumam, kas stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī, personām ar slimības vai traumas radītiem funkcionēšanas ierobežojumiem, kuri gadījumā, ja netiek sniegti nepieciešamie ārstniecības un rehabilitācijas pakalpojumi, kas var būt par iemeslu invaliditātes noteikšanai, tiek noteikta prognozējama invaliditāte.

Prognozējamas invaliditātes gadījumā invaliditātes grupu vēl nenosaka, bet atbilstoši ārstējošā ārsta izstrādātajam individuālajam rehabilitācijas plānam, tiek veikti pasākumi šīs personas invaliditātes riska mazināšanai.

Noteikumi paredz, ka personas ar prognozējamu invaliditāti prioritārā kārtībā varēs saņemt veselības aprūpes, t.sk., medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. Tomēr konkrēto pakalpojumu veidi, to apjoms, saņemšanas ilgums un termiņi tiks noteikti ārstējošā ārsta izstrādātajā un VDEĀVK apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā. LM uzsver, ka iepriekšminētos pakalpojumus varēs saņemt, kamēr personai ir piešķirts prognozējamas invaliditātes statuss.

Pēc Veselības ministrijas prognozēm personu ar prognozējamu invaliditāti, kuriem saskaņā ar Invaliditātes likumu prioritāri no valsts budžeta tiks sniegti apmaksāti pakalpojumi, varētu sasniegt 6400 personas gadā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītājas p.i., 67021666, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.